Guia de la titulació: 310320395 - CIÈNCIES AMBIENTALS

Assignatures curs 2005-2006

Informació addicional

Assignatura:
3103100279 - PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA D'ORGANISMES I SISTEMES

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

MARTA MUÑOZ FRIGOLA
JOSE GESTI PERICH
DAVID CASELLAS FABRELLAS
NOEMI SANCHEZ RUIZ
SILVIA VILA ESPUÑA
SILVIA ABRIL MELENDEZ
MARTA DONCEL GARCIA
NURIA ROURA PASCUAL

2

Tanca la finestra