Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2009-2010

Informació addicional

Assignatura:
3103100073 - BIOQUÍMICA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

RAFAEL DE LLORENS DURAN
JESSICA CASTRO GALLEGOS
MARTA PEREZ GARAY
CRISTINA ESTEVA FONT

2

Tanca la finestra