Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2009-2010

Informació addicional

Assignatura:
3103200089 - AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ANALÍTICA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

MARIA ENRIQUETA ANTICO DARO
JUAN MANUEL SANCHEZ NAVARRO
MARTA SANCHEZ BASSOLS

2

Tanca la finestra