Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2009-2010

Informació addicional

Assignatura:
3103200093 - AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ORGÀNICA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

ANNA ROGLANS RIBAS
ANNA PLA QUINTANA

2

Tanca la finestra