Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2009-2010

Informació addicional

Assignatura:
3103200112 - QUÍMICA DELS COMPOSTOS ORGANOMETÀL·LICS

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

ALFONS POLO ORTIZ

2

Tanca la finestra