Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2009-2010

Informació addicional

Assignatura:
3103200128 - PRÀCTIQUES EN QUÍMICA FÍSICA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

SILVIA SIMON RABASEDA
PEDRO SALVADOR SEDANO

2

Tanca la finestra