Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2009-2010

Informació addicional

Assignatura:
3103200130 - OPERACIONS BÀSIQUES EN ENGINYERIA QUÍMICA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM

2

Tanca la finestra