Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2009-2010

Informació addicional

Assignatura:
3103L00246 - PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

ALFONS POLO ORTIZ

1

B

ALFONS POLO ORTIZ
MONTSERRAT RODRIGUEZ PIZARRO

2

Tanca la finestra