Guia de la titulació: 3105106A2 - ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRÒNICA I

Assignatures curs 2010-2011

Informació addicional

Assignatura:
3105EL0033 - OFICINA TÈCNICA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

MIQUEL RUSTULLET REÑE
ULTANO GOMEZ PONSETI

1

Tanca la finestra