Guia de la titulació: 3105106A2 - ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRÒNICA I

Assignatures curs 2010-2011

Informació addicional

Assignatura:
3105IN0024 - MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

JOAQUIM ARMENGOL LLOBET

2

Tanca la finestra