Guia de la titulació: 310820105 - PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

Assignatures curs 2010-2011

Informació addicional

Assignatura:
3108PB0012 - TEORIA I TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES I

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

EVA ARDERIU PI

A

Tanca la finestra