Guia de la titulació: 310820105 - PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

Assignatures curs 2010-2011

Informació addicional

Assignatura:
3108PB0040 - TALLER DE CREACIÓ AUDIOVISUAL I

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

MIGUEL MARTRET VIADE

A

Tanca la finestra