Guia de la titulació: 310500707 - MÀSTER UNIVERSITARI EN INNOVACIÓ EMPRESARIAL I GESTIÓ DE LA

Assignatures curs 2010-2011

Informació addicional

Assignatura:
3501MO0017 - ASPECTES LEGALS DE LA INNOVACIÓ

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

JOSEP ORIOL LLEBOT MAJO

2

Tanca la finestra