Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Enginyeria Tècnica Agrícola, Especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

67,50

0

0

0

0

67,50

Primer

2

51,00

10,50

6,00

10,00

0

77,50

Primer

3

27,00

22,50

18,00

12,50

0

80,00

Primer

Total

145,50

33,00

24,00

22,50

0

225,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105IA0008

Construccions agroindustrials

Càlcul d'estructures i construcció.

T

4,50+4,50

A

1

3105IA0011

Instal·lacions agroindustrials

Càlcul d'estructures i construcció. Electrotècnia. Motors i màquines. Termotècnia

T

6,00+6,00

A

A

3105IA0012

Operacions bàsiques d'indústries agroalimentàries

Operacions bàsiques. Instrumentació i control de processos a les indústries agràries i alimentàries. Tecnologia dels processos de preparació, transformació i conservació, emmagatzemament, transport i distribució d'aliments.

T

4,50+4,50

A

A

3105IA0013

Microbiologia general i d'aliments

Microbiologia i tècniques microbiològiques

T

6,00+6,00

A

A

3105IA0014

Economia de l'empresa agroalimentària

Principis d'economia general i aplicada al sector. Economia i organització empresarial. Valoració. Organització, control i millora de la producció. Mercat de productes alimentaris. Procés de comercialització del productes alimentaris. Tècniques de mercat aplicades al sector alimentari

T

4,50+4,50

A

A

3105IA0019

Informàtica

Conceptes bàsics d'informàtica. Introducció als sistemes operatius. Introducció a la programació

OB

1,50+3,00

A

1

3105IA0020

Bioquímica industrial i dels aliments

Bioquímica dels aliments i dels processos alimentaris

OB

3,00+3,00

A

2

3105IA0036

Anàlisi d' aliments

Tècniques d'anàlisi instrumental aplicades a la caracterització i control d'aliments

OP

3,00+3,00

A

2

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105IA0015

Enginyeria ambiental a les agroindústries

Ecologia. Estudi de l'impacte ambiental: avaluació i correcció

T

3,00+1,50

A

1

3105IA0016

Projectes (d'indústries agroalimentàries)

Metodologia, organització i gestió de projectes

T

3,00+3,00

A

1

3105IA0017

Comercialització de productes agroalimentaris

Principis d'economia general i aplicada al sector. Economia i organització empresarial. Valoració. Organització, control i millora de la producció. Mercat de productes alimentaris. Procés de comercialització dels productes alimentaris. Tècniques de mercat aplicades al sector alimentari

T

3,00+1,50

A

2

3105IA0018

Tecnologies generals i control de processos

Descriptor: Operacions bàsiques. Instrumentació i control de processos en les indústries agràries i alimentàries. Tecnologia de processos de preparació, transformació, conservació, emmagatzematge, transport i distribució d'aliments.

T

6,00+6,00

A

A

3105IA0021

Qualitat i control de qualitat

Qualitat. Tècniques de control i qualitat

OB

3,00+1,50

A

2

3105IA0022

Projecte / treball fi de carrera

Elaboració d'un treball o projecte final de carrera com a exercici integrador i de síntesi

OB

0+18,00

A

2

3105IA0023

Indústries càrnies

La indústria de la carn: Producció animal orientada a la obtenció de carn. Transformació del múscul en carn. Ingredients i additius. Tecnologia dels productes carnis frescos, cuits injectats, cuits picats, curats fermentats i curats assecats. Els nous productes carnis adaptats a les noves formes de consum. Gestió de la higiene i de la seguretat alimentaria en la indústria de la carn.

OP

3,00+3,00

A

2

3105IA0025

Indústries làcties i ovoproductes

Tecnologia de la llet i dels productes lactis no fermentats. Tecnologia del iogurt i el formatge. Tecnologia dels ous i ovoproductes

OP

3,00+3,00

A

2

3105IA0027

Indústria de l'oli, greixos i derivats

Indústria de l'oli. Margarines i greixos animals

OP

3,00+3,00

A

1

3105IA0028

Indústries fructícoles

Conservació post-collita de fruites per a consum en fresc. Tecnologia de productes vegetals mínimament processats. Conserves de fruites. Tecnologia de sucs i concentrats de fruita. Begudes refrescants

OP

3,00+3,00

A

1

3105IA0030

Enologia i indústries derivades

Tecnologia de la fermentació alcohòlica. Indústria del vi del cava. Altres begudes alcohòliques

OP

3,00+3,00

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3105IA0055

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.

1

0+10,00

A

2