Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, pla d'estudis de 1995

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

0

80,00

0

0

0

80,00

Primer

2

0

80,00

0

0

0

80,00

Primer

3

0

80,00

0

0

0

80,00

Primer

Total

0

240,00

0

0

0

240,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105100698

PROJECTES III

Titulació: Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Assignatura: Projectes III Codi: 100698 Quadrimestre: 1 Càrrega docent: . crèdits teoria: 6 . crèdits de problemes i laboratori: 9 Àrea de coneixement assignada el 1997-98: Estudi propi Departament: Estudi propi Coordinador de l’assignatura: Josep Tresserras Professors: Josep Tresserras, Thomas Hofmann, Xavier Espinach, Fernando Julián.

OB

6,00+9,00

A

1

3105100699

Organització i gestió del disseny

Titulació: Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Assignatura: Organització i Gestió del Disseny Codi: 100699 Quadrimestre: 1 Càrrega docent: . crèdits teoria: 2,5 . crèdits de problemes i laboratori: 2 Àrea de coneixement assignada el 1997-98: Estudi propi Departament: Estudi propi Coordinador de l’assignatura: Josep Tresserras Professors: Xabier Zarrabeitia

OB

2,50+2,00

A

1

3105100700

IDENTITAT CORPORATIVA I IMATGE D'EMPRESA I

Titulació: Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte. Assignatura: Identitat corporativa i imatge d’empresa I Codi: 100700 Quadrimestre: 1 Càrrega docent: Crèdits de Teoria: 1 Crèdits de pràctica: 2 Àrea de coneixement assignada el 1997/98: Estudi Propi Departament: Estudi Propi. Coordinador de l’assignatura: Josep Tresserras. Professor: Juan Carlos Arranz

OB

1,00+2,00

A

1

3105100701

Anàlisi d'ús

Coneixement de la disciplina d'anàlisi d'us. Aplicació en la definició de projectes.

OB

1,50+1,50

A

1

3105100702

DISSENY PLÁSTICS II

Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Curs: 2003 - 2004 Assignatura: Disseny en plàstics II Codi: 100702 Quadrimestre: 1 Càrrega docent: . crèdits teoria: 1.5 . crèdits de problemes i laboratori: 1.5 Àrea de coneixement assignada el 1997-98: Estudi propi Departament: Estudi propi Coordinador de l’assignatura: Josep Tresserras Professors: Xavier Espinach

OB

1,50+1,50

A

1

3105100703

ORGANITZACIÓ D'EMPRESES I

Organització industrial. Organització de la producció.

OB

4,00+2,00

A

1

3105100704

Qualitat i disseny

Titulació: Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Assignatura: Qualitat i disseny Codi: 100704 Quadrimestre: 1 Càrrega docent: . crèdits teoria: 2 . crèdits de problemes i laboratori: 1 Àrea de coneixement assignada el 1997-98: Estudi propi Departament: Estudi propi Coordinador de l’assignatura: Josep Tresserras Professors: Xabier Zarrabeitia

OB

2,00+1,00

A

1

3105100705

PRÀCTIQUES/SEMINARIS INTEGRATS V

Titulació: Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Assignatura: Pràctiques / Seminaris Integrats V Codi: 100705 Quadrimestre: 1 Càrrega docent: . crèdits teoria: 1 . crèdits de problemes i laboratori: 1,5 Àrea de coneixement assignada el 1997-98: Estudi propi Departament: Estudi propi Coordinador de l’assignatura: Josep Tresserras Professors: Josep Tresserras

OB

1,00+1,50

A

1

3105100706

PROJECTES D'EMPRESA IV

Titulació: Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Assignatura: Projectes IV Codi: 100706 Quadrimestre: 2 Càrrega docent: . crèdits teoria: 5 . crèdits de problemes i laboratori: 7 . recomanats: Tenir aprovat Projectes III Àrea de coneixement assignada el 1997-98: Estudi propi Departament: Estudi propi Coordinador de l’assignatura: Josep Tresserras Professors: Josep Tresserras, Thomas Hofmann, Xavier Espinach, Fernando Julián.

OB

5,00+7,00

A

2

3105100707

PROJECTE FINAL DE CARRERA I

OB

4,00+8,00

A

2

FS

1

3105100708

ORGANITZACIÓ D'EMPRESES II

Economia general i aplicada al sector. Organització d'empreses

OB

4,00+2,00

A

2

3105100709

IDENTITAT CORPORATIVA I IMATGE D'EMPRESA II

Titulació: Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Assignatura: Identitat corporativa i imatge d’empresa II Codi: 100711 Quadrimestre: 2 Càrrega docent: . crèdits teoria: 3 . crèdits de problemes i laboratori: 1.5 Àrea de coneixement assignada el 1997-98: Estudi propi Departament: Estudi propi Professors: Carles Martínez

OB

3,00+1,50

A

2

3105100710

ENVASAMENT I EMBALATGES

Titulació: Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Assignatura: Envasament i embalatges. Codi: 100710 Quadrimestre: 2 Càrrega docent: . crèdits teoria: 1 . crèdits de problemes i laboratori: 1.5 Àrea de coneixement assignada el 1997-98: Estudi propi Departament: Estudi propi Coordinador de l’assignatura: Fernando Julián Professors: Joan Carles Sánchez

OB

1,00+1,50

A

2

3105100711

PRÀCTIQUES/SEMINARIS INTEGRATS VI

Titulació: Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Assignatura: Projectes IV Codi: 100706 Quadrimestre: 2 Càrrega docent: . crèdits teoria: 5 . crèdits de problemes i laboratori: 7 Àrea de coneixement assignada el 1997-98: Estudi propi Departament: Estudi propi Coordinador de l’assignatura: Josep Tresserras Professors: Josep Tresserras, Thomas Hofmann, Xavier Espinach, Fernando Julián.

OB

1,00+2,00

A

2