Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Turisme, pla d'estudis de 1997

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

48,00

4,50

0

9,00

0

61,50

Primer

2

24,00

16,50

9,00

6,00

0

55,50

Primer

3

30,00

6,00

18,00

3,00

6,00

63,00

Primer

Total

102,00

27,00

27,00

18,00

6,00

180,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3108100001

Anglès

Anglès Específic de Turisme. Nivell B2.2 segons el Marc Europeu de Llengües. Curs basat en temes turístics i aprenentatge per tasques. Extensió del llenguatge clau i habilitats comunicatives necessàries per treballar en el sector turístic.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

C

A

ER

A

3108100002

Segon idioma (francès)

Intensificació i perfeccionament del segon idioma: francès , amb especial aplicació al sector turístic . L'estudiant de Francès : segon idioma haurà assolit un nivell d'usuari independent (B1) per poder continuar desenvolupant tasques de comunicació complexes dignes d'un nivell avançat.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

C

A

E

1

ER

A

3108100003

Segon idioma (alemany)

Al voltant del 21% de turistes d’Espanya provenen d’un país de parla alemanya (18% provenen d’Alemanya i un 3% d’Àustria). (Informació: Instituto de Estudios Turísticos 2008) El tercer nivell d'alemany té com a finalitat el perfeccionament de l'idioma, amb especial aplicació al sector turístic. L'objectiu primordial és que l’estudiant sigui un usuari independent de la llengua (nivell B1 del MECR), assolint uns coneixements d'expressió i comprensió oral i escrita satisfactoris per tal de poder actuar en situacions reals a l’àmbit personal o laboral en les quals es pot trobar el futur professional del sector. Continuem activant i aprofitant els vostres coneixements de llengües, d’una banda. D’altra banda, volem familiaritzar-vos amb mètodes, estratègies i recursos que us facilitin l’aprenentatge de l’alemany i us donin els mitjans per poder ampliar els vostres coneixements més enllà de la classe. Exploreu pàgines web autèntiques, algunes adaptades a aprenents de la llengua.

T

6,00+3,00

A

A

3108100014

Pràcticum

Pràctiques a organitzacions i institucions de turisme

T

0+12,00

A

A

3108100017

Geografia turística mundial

L’assignatura es planteja com un viatge pels principals escenaris de la geografia del món actual. No és només una visió dels elements superficials de la geografia mundial, sinó també una introducció als elements estructurals, a la geopolítica, a les relacions socials, a les diferents cultures i religions, que ens permetin entendre per què el món avui és com és.

OB

4,50+1,50

A

A

B

A

3108F00021

Treball fi de carrera

El treball de fi de carrera és una assignatura obligatòria de 6 crèdits per assolir el títol de Diplomat/da en Turisme per la UdG.

PF

1,00+5,00

A

2

B

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3108100025

Gestió operativa d'agències de viatges

L’Agència de Viatges com empresa turística. Les seves funcions com assessora, mitjancera i organitzadora de viatges. Canal de distribució de productes i serveis turístics. La seva estructura interna. La gestió operativa, comercial, comptable i financera.

1

3,00+1,50

A

2

3108100033

Tècniques de comunicació aplicades al turisme

Abast i contingut de les variables de comunicació comercial.

1

3,00+1,50

A

2

3108100034

Tipologies i estratègies dels espais turístics

Tipologies del desenvolupament en l'espai i estratègies per a la planificació dels centres turístics

1

3,00+1,50

A

1

3108100035

Turisme i medi ambient

Relacions entre turisme i medi ambient. Impactes del turisme. Turisme sostenible vs. ecoturisme.

1

3,00+1,50

A

2

3108100037

Patrimoni turístic de Catalunya

Anàlisi, avaluació i gestió dels recursos territorials i culturals turístics a Catalunya (prova d'habilitació Guia Oficial de Catalunya). Oferta i demanda turístiques a Catalunya. Potencialitats turístiques

1

3,00+1,50

A

1

3108100040

Gestió de la rendibilitat

Anàlisi de viabilitat econòmica i financera de projectes d'inversió en l'àmbit del turisme. Tècniques de selecció de projectes d'inversió i finançament. Anàlisi econòmic, patrimonial i financer d'empreses turístiques.

1

3,00+1,50

A

2

3108100046

Economia del turisme a Catalunya

Repàs històric del turisme a Catalunya. La demanda turística a Catalunya. L'oferta turística a Catalunya. Impacte econòmic del turisme a Catalunya

1

3,00+1,50

A

1

3108100048

Organització i administració d'allotjaments i restauració

1

6,00+3,00

A

A

3108100054

Anàlisi cultural turística

Estudi de l'herència sociocultural. Anàlisi i valoració dels usos pel desenvolupament turístic

1

3,00+1,50

A

1

3108100056

Polítiques de planificació del turisme

Política turística: concepte, etapes i formulació. Planificació. Desenvolupament a Espanya i a les CC.AA. Instruments de política turística.

1

3,00+1,50

A

2

3108100060

Guia turística

Tècniques aplicables al guiatge turístic. Organització de viatges. Dinàmica de grups. Tècniques d'atenció al turista

1

3,00+1,50

A

2

3108100061

Gestió de la informació turística

Coneixement i mètodes d'investigació de les fonts documentals. Tècniques d'atenció al client i d'intermediació. Emmagatzematge i difusió de dades.

1

3,00+1,50

A

1

3108100063

Creació d'empreses turístiques

Tècniques i habilitats per crear i desenvolupar una petita i mitjana empresa turística.

1

3,00+1,50

A

2

3108100064

Comercialització de productes turístics

Comercialització i tècniques de promoció i venda de productes Turístics. Marketing i promoció de destinacions turístiques

1

3,00+1,50

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3108LE0001

Llengua italiana

Formació bàsica en la descripció i evolució d’una altra llengua estrangera escollida per l’alumne entre les establertes per la Universitat en el pla d’estudis. Focalitzacions en la llengua específica del sector de formació dels estudiants.

1

6,00+0

A

1

ER

1