Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Graduat en Realització Audiovisual i Multimèdia, pla d'estudis de 2001

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

0

54,00

0

6,00

0

60,00

Primer

2

0

45,00

12,00

3,00

0

60,00

Primer

3

0

45,00

6,00

9,00

0

60,00

Primer

Total

0

144,00

18,00

18,00

0

180,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3157RA0001

TRACTAMENT GRÀFIC

Introducció a l'utilització de les eines necessàries per poder crear un entorn gràfic en les diferents realitzacions multimèdia

OB

4,50+4,50

A

A

3157RA0002

COMPUTADORS

Una introducció als medis que s'utilitzen per poder realitzar les diferents aplicacions. Els alumnes aprenen com funciona la tecnologia

OB

9,00+0

A

A

3157RA0003

NARRATIVA AUDIOVISUAL I

Desenvolupament del marc conceptual i metodològic que permet analitzar els processos de significació. Reflexió sobre la comunicació visual i estudi de la naturalesa icònica. Definir els elements didàctics i conceptuals que serveixin per a objectivar els problemes visuals que s’ha de plantejar l’artífex durant la lectura i confecció del missatge. Promoure una actitud reflexiva i crítica amb l’objectiu de generar en l'alumne processos de sensibilització visual.

OB

6,00+3,00

A

1

3157RA0004

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL I TRACTAMENT DEL SÓ

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL: Elaboració i estudi de documents musicals vinculats a les partitures sonores de les obres audiovisuals. Realització de les bandes sonores per l'aplicació de la multimèdia. TRACTAMENT DEL SÓ: Técniques de producció y edició de só en realització audiovisual i documents multimedia. Enregistrament del só directe e integració amb documents multimedia.

OB

7,50+1,50

A

A

3157RA0005

TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I TRACTAMENT DE L'IMATGE

Tecnologia audiovisual. Enregistrament, codificació i transmissió de l'imatge electrònica. Aprenentatge tècnic i pràctic dels equips utilitzats en la producció audiovisual Tractament de la imatge. Us de la càmera videogràfica. Adquirir coneixements bàsics de fotografia videogràfica. Enregistrament del so directe.

OB

6,00+3,00

A

A

3157RA0006

CULTURA I CINEMA

Estudi de les relacions que ha establert el cinema amb les altres arts i amb els moviments socials i polítics durant el segle XX i principis del XXI.

OB

3,00+1,50

A

2

3157RA0007

DOCUMENTALISME

Recerca i anàlisi de materials documentals. Tècniques i procediments d'investigació, estudi i escriptura.

OB

3,00+1,50

A

2

3157RA0013

PRODUCCIÓ I EDICIÓ DE VÍDEO I

Assolir i entendre les diferents eines tècniques i processos teòrics i pràctics de l'enregistrament, captura i edició d'un video per la seva posterior difusió en qualsevol format digital o analògic.

OB

3,00+3,00

A

2

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3157RA0008

LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ I

Una introducció al disseny i maquetació de pàgines web. Els alumnes aprenen com aplicar les noves tecnologies de la xarxa i a integrar els mèdies dins la web.

OB

6,00+3,00

A

A

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3157RA0014

GRÀFICA AUDIOVISUAL II

Ampliació de Gràfica Audiovisual I. L'estudiant portarà a la pràctica amb un projecte real els coneixements adquirits en les assignatures de Tractament Gràfic i Gràfica Audiovisual I.

OB

3,00+6,00

A

A

3157RA0015

DIRECCIÓ DE PROJECTES II

Ampliació de Direcció de Projectes I. Aplicar metodologies per a conjugar tasques multidisciplinars amb l’objectiu de crear una aplicació interactiva multimèdia de nivell professional. Es determinen els criteris estètics i el tractament formal del projecte. Tanmateix es proporcionen els recursos conceptuals, els procediments i criteris d’actuació per garantir els objectius de realització i producció. Es contempla la transferència de coneixements i protocols vinculats amb la producció cinematogràfica, videogràfica i multimèdia.

OB

1,50+7,50

A

A

3157RA0016

PRODUCCIÓ I EDICIÓ DE VÍDEO II

Ampliació de Edició i Producció de vídeo I. L'estudiant portarà a la pràctica un projecte real a on es necessitaran els coneixements adquirits a Producció i Edició de vídeo I, a Producció Audiovisual, i altres materies audiovisuals.

OB

3,00+6,00

A

A

3157RA0017

PROJECTE FINAL DE CARRERA

El projecte o treball de fi de carrera (PTFC) és la culminació d'un aprenentatge on es veuen reflectides les competències adquirides, així com la seva aplicació i desenvolupament. El PTFC és el darrer requisit acadèmic que els estudiants han de superar per obtenir el títol de la seva especialitat.

OB

0+18,00

A

A

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3157RA0009

DIRECCIÓ DE PROJECTES I

Adquirir els coneixements i les metodologies necessàries per conèixer el procés de direcció i desenvolupament d’aplicacions interactives multimèdia. En aquest espai es determinen els punts de partida, la ideació amb el seu desenvolupament creatiu, el seguiment i l’avaluació. Tanmateix és proporcionant els recursos enfocats a la reflexió, execució, procediments i criteris d’actuació.
Per al desenvolupament dels components conceptuals, teòrics i pràctics es planteja l’escriptura d’un guió multimèdia de viabilitat sota la hipòtesis de la seva realització professional.

1

3,00+6,00

A

A

3157RA0010

GRÀFICA AUDIOVISUAL I

Donar a coneixer les possibilitats dels productes audiovisuals a la xarxa, estudiar propostes interactives actuals i aprendre a utilitzar el programari Adobe Flash CS3

1

3,00+6,00

A

A

3157RA0011

PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

Conèixer la producció d’un producte audiovisual, des del seu inici fins a la exhibició o distribució d’aquest, ja sigui una producció de ficció, televisiva o interactiva.

1

3,00+3,00

A

2

3157RA0012

NARRATIVA AUDIOVISUAL II

Ampliació de coneixements de Narrativa Audiovisual I. L'estudiant aprofundirà en els factors de la narració i els aplicarà en la redacció d'un guió literari.

1

4,50+1,50

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3157RA0018

LLENGUATES DE PROGRAMACIÓ II

1

4,50+1,50

A

1

3157RA0019

IMATGE DE SÍNTESI I

Creació d'imatges en 3D i animació, elaboracions per procediments infogràfics.

1

4,50+1,50

A

1

3157RA0020

IMATGE DE SÍNTESI II

Es parlarà de com donar realisme a les nostres escenes modelades en 3D, aplicant materials, textures i una il.luminació adequada a l’entorn. També es farà una introducció a la animació en 3D creant sencilles animacions, on una de les finalitats podria ser la integració amb imatge real.

1

4,50+1,50

A

2

3157RA0021

MÀRQUETING APLICAT ALS AUDIOVISUALS I MULTIMÈDIA

Introducció generalista al màrqueting per tal que al futur professional sigui capaç de comercialitzar els projectes que realitzi. S'estudiaran específicament les noves possibilitats que s'obren al màrqueting a l'hora de comunicar aprofitant les tecnologies de la informació

1

4,50+1,50

A

2

3157RA0028

EDICIÓ DE SO II

Tecniques de edició y postproducció de só

1

1,00+5,00

A

2

3157RA0029

Tècniques d’expressió audiovisual

Taller de direcció d'actors i direcció de fotografia.

1

2,00+4,00

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3100002082

Iniciació a la fotografia

1

3,00+0

A

1