Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Fisioteràpia, pla d'estudis de 2002

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

60,00

4,50

0

4,50

0

69,00

Primer

2

49,50

4,50

9,00

6,00

0

69,00

Primer

3

36,00

9,00

9,00

10,50

4,50

69,00

Primer

Total

145,50

18,00

18,00

21,00

4,50

207,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3159FS0001

Bioquímica humana, biofísica i biomecànica

Anatomia, histologia i cinesiologia: moviments realitzats en l'organisme humà sa i les seves conseqüències orgàniques. Moviments habituals. Naturalesa, estructura i funció de les biomolècules. Fisiologia dels aparells i sistemes, amb especial èmfasi en l'aparell locomotor i el sistema nerviós.

T

4,50+1,50

A

2

B

1

3159FS0002

Anatomia analítica i sistèmica, fisiologia del cos humà

Anatomia, histologia i cinesiologia: moviments realitzats en l'organisme humà sa i les seves conseqüències orgàniques. Moviments habituals. Naturalesa, estructura i funció de les biomolècules. Fisiologia dels aparells i sistemes, amb especial èmfasi en l'aparell locomotor i el sistema nerviós

T

3,00+3,00

A

2

B

1

3159FS0003

Fonaments de fisioteràpia I

Fonaments de fisioteràpia, cinesioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fototeràpia, hidroteràpia: valoracions, test i comprovacions funcionals en els seus fonaments, modalitats i tècniques. Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut

T

3,00+6,00

A

1

3159FS0004

Fonaments de fisioteràpia I: test de valoració

Fonaments de fisioteràpia, cinesioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fototeràpia, hidroteràpia: valoracions, test i comprovacions funcionals en els seus fonaments, modalitats i tècniques. Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut

T

3,00+6,00

A

1

3159FS0005

Afeccions medicoquirúrgiques I

Assignatura orientada al estudiant de fisioteràpia i que vol ésser una guia clínica pel fisioterapeuta que li cal detectar la possible existència de patologies sistèmiques davant símptomes musculoesqueléticos

T

4,50+4,50

A

1

3159FS0006

Ciències psicosocials aplicades

Aspectes psicològics i socials de les atencions de fisioteràpia

T

6,00+0

A

2

3159FS0007

Aparell locomotor i fisiologia de l'exercici

Anatomia, histologia i cinesiologia: moviments realitzats en l'organisme humà sa i les seves conseqüències orgàniques. Moviments habituals. Naturalesa, estructura i funció de les biomolècules. Fisiologia dels aparells i sistemes, amb especial èmfasi en l'aparell locomotor i el sistema nerviós

T

4,50+1,50

A

1

3159FS0008

Fonaments de fisioteràpia III: massoteràpia

Fonaments de fisioteràpia, cinesioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fototeràpia, hidroteràpia: valoracions, test i comprovacions funcionals en els seus fonaments, modalitats i tècniques. Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut

T

3,00+6,00

A

2

3159FS0020

Pla d'atenció de necessitats i cures bàsiques

L'èsser humà i les seves necessitats

OB

4,50+0

A

1

3159FS0042

Biofísica

LL

3,00+1,50

A

1

3159FS0043

Comunicació interpersonal

LL

3,00+1,50

A

1

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3159FS0009

Afeccions medicoquirúrgiques II

Patologies de l'aparell locomotor, estudiant etiologia, diagnòstic i tractament de les mateixes. En l'apartat tractament es farà especial referència al tractament quirúrgic. L'assignatura es desenvoluparà paralel·lament a Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor, on s'aniran estudiant les diferents tècniques de fisioteràpia per a les dites patologies.

T

5,00+1,00

A

1

3159FS0010

Fonaments de fisioteràpia IV: traumatologia

Fonaments de fisioteràpia, cinesioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fototeràpia, hidroteràpia: valoracions, test i comprovacions funcionals en els seus fonaments, modalitats i tècniques. Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut

T

3,00+6,00

A

1

3159FS0011

Fonaments de fisioteràpia V: reumatologia

Fonaments de fisioteràpia, cinesioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fototeràpia, hidroteràpia: valoracions, test i comprovacions funcionals en els seus fonaments, modalitats i tècniques. Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut

T

3,00+3,00

A

2

3159FS0012

Salut pública i legislació sanitària

Conceptes fonamentals de la salut. Sistema de salut i nivells assistencials. Epidemiologia. La fisioteràpia en l'estat de salut i la seva funció en l'educació sanitària. Normes legals d'àmbit professional. Deontologia i salut. Deontologia i normes legals de la professió

T

6,00+1,50

A

1

3159FS0013

Estades clíniques I

Funció intra i extrahospitalaria en l'atenció primària, realitzant la integració dels coneixements que es vagin adquirint a casos clínics amb l'aplicació de les actuacions i tractaments fisioteràpics necessaris dins del tractament general i conservació de la salut

T

0+9,00

A

2

3159FS0014

Fonaments de fisioteràpia VI: neurologia

Fonaments de fisioteràpia, cinesioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fototeràpia, hidroteràpia: valoracions, test i comprovacions funcionals en els seus fonaments, modalitats i tècniques. Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut

T

5,00+7,00

A

A

B

1

3159FS0021

Teràpia manual osteopàtica

Coneixements i bases del tractament osteopàtic estructural des de la vertent fisioteràpica

OB

1,50+3,00

A

2

3159FS0041

Interpretació de proves diagnòstiques

Donar coneixements dels valors normals de les diferents proves diagnòstiques i de la interpretació de les seves alteracions a fi de conèixer quines informacions dóna la radiologia, l'anàlisis clínic, les proves de l'esforç, i altres

OP

3,00+1,50

A

1

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3159FS0015

Afeccions medicoquirúrgiques III

Aspectes generals de la patologia de l'Aparell Locomotor en el nen (Ortopèdia infantil), així com aspectes específics de la patologia de la columna vertebral, medecina esportiva i podologia.

T

4,50+1,50

A

1

3159FS0016

Estades clíniques II

Funció intra i extrahospitalaria en l'atenció primària, realitzant la integració dels coneixements que es vagin adquirint a casos clínics amb l'aplicació de les actuacions i tractaments fisioteràpics necessaris dins del tractament general i conservació de la salut

T

0+6,00

A

1

B

1

3159FS0017

Fonaments de fisioteràpia VII: fisioteràpia especial

Fonaments de fisioteràpia, cinesioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fototeràpia, hidroteràpia: valoracions, test i comprovacions funcionals en els seus fonaments, modalitats i tècniques. Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut

T

3,00+6,00

A

2

B

1

3159FS0018

Estades clíniques III

Funció intra i extrahospitalaria en l'atenció primària, realitzant la integració dels coneixements que es vagin adquirint a casos clínics amb l'aplicació de les actuacions i tractaments fisioteràpics necessaris dins del tractament general i conservació de la salut

T

0+6,00

A

2

B

1

3159FS0019

Fonaments de fisioteràpia VIII: cardiorespiratòria i urologia

Fonaments de fisioteràpia, cinesioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fototeràpia, hidroteràpia: valoracions, test i comprovacions funcionals en els seus fonaments, modalitats i tècniques. Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut

T

3,00+6,00

A

1

3159FS0022

Epidemiologia

Bioestadística. Estudis epidemiològics. Metodologia de treball en epidemiologia

OB

3,00+1,50

A

1

3159FS0023

Fisioteràpia geriàtrica

Aspectes específics de la fisioteràpia a la gent gran

OB

3,00+1,50

A

1

3159FS0031

Hidroteràpia

Concepte de l’aigua..Teràpies afins.Tractaments hidroteràpics en diferents patologies.Teràpia aquàtica en pediatria, geriatria i embaressades.

OP

3,00+1,50

A

2

3159FS0033

Fisioveterinària

L’assignatura pretén aportar a l’alumne els coneixements essencials que li permetin establir d’acord amb el veterinari, un procés terapèutic correcte en un animal no humà. També donarà coneixements, estratègies i capacitat per resoldre problemes a aquells alumnes que es dediquin al tractament d’humans.

OP

3,00+1,50

A

1

3159FS0036

Fisioteràpia de l'esport

Aspectes generals médics i fisioteràpics de la pràctica esportiva. Educació física (concepte)

OP

3,00+1,50

A

1

3159FS0037

Gestió en rehabilitació

Principis de la gestió de serveis de salut. Màrqueting, gestió de la qualitat, gestió de centres de fisioteràpia

OP

3,00+1,50

A

2

3159FS0024

Treball fi de carrera

Treball de camp tutelat sobre un tema de fisioteràpia

PF

1,50+3,00

A

A

B

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3159FS0025

Antropologia de la salut i bioètica

Concepte antropològic de salut. Etnomedicina

1

3,00+1,50

A

2

3159FS0029

Pedagogia del moviment

Ensenyar gestos, postures moviments preventius i terapèutics

1

3,00+1,50

A

2

3159FS0040

Psicomotricitat

Estudi del moviment en relació amb la psique en la persona sana i amb la persona amb discapacitats físiques o psíquiques

1

3,00+1,50

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3100002084

Massatge del teixit conjuntiu

1

3,00+0

A

2

3159FS0045

Mobilització de malalts

1

1,00+2,00

A

2

3159LE0017

Fisiologia del gest esportiu

1

3,00+0

A

2

3159LE0019

Sessions d'actuació clínica

1

3,00+0

A

2

3159LE0020

Concepte Halliwick

Introducció: El concepte Halliwick va ser desenvolupat per l’enginyer, professor i entrenador de natació, James Mc Millan, a Londres al 1949. “El Concepte Halliwick és una manera d’ensenyar a les persones (fent èmfasi en aquelles que presenten necessitats especials), a participar en activitats aquàtiques, a moure’s independentment a l’aigua i a nedar. Es basa en la certesa dels beneficis que es deriven de les activitats aquàtiques, i posa els fonaments necessaris per al seu aprenentatge. Aquests beneficis inclouen aspectes físics, personals, recreatius, socials i terapèutics” (IHA 2000). En el concepte Halliwick cada monitor és responsable d’un nedador. La parella nedador/monitor és una unitat dins d’un grup d’activitat. El correcte maneig del nedador l’ajudarà a experimentar el propi moviment dins de l’aigua i sentir l’equilibri del seu cos en aquest medi. A través de jocs adients a l’edat i al nivell d’habilitat, el grup aprèn a ser conscient de les propietats i el comportament de l’aigua i a controlar el cos per aconseguir un bon equilibri. El resultat és un nedador segur, feliç i independent a l’aigua.

1

3,00+0

A

2