Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Turisme (Escola Universitària de Turisme Formatic Barna), pla d'estudis de 2004

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

42,00

9,00

0

9,00

0

60,00

Primer

2

30,00

12,00

18,00

0

0

60,00

Primer

3

30,00

6,00

9,00

9,00

6,00

60,00

Primer

Total

102,00

27,00

27,00

18,00

6,00

180,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3160100004

Introducció al dret i dret privat

T

4,50+1,50

A

2

B

2

3160100006

Introducció a l'economia

T

4,50+1,50

A

1

B

1

3160100010

Operacions i processos de producció

Mostrar al alumno las diferentes empresas turísticas y sus sistemas de producción diferenciados, según hoteles, agéncias de viaje transporte o restuaración

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3160100011

Estructura de mercats

T

4,50+1,50

A

1

B

1

3160100012

Recursos territorials turístics

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3160100013

Patrimoni cultural

T

4,50+1,50

A

2

B

2

3160100015

Tercer idioma (alemany)

OB

0+4,50

A

2

B

2

3160100016

Tercer idioma (francès)

OB

0+4,50

A

2

B

2

3160100018

Matemàtiques financeres

OB

3,00+1,50

A

1

B

1

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3160100005

Legislació turística pública

T

4,50+1,50

A

1

B

1

3160100007

Organització i gestió d'empreses

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3160100008

Comptabilitat

T

4,50+1,50

A

2

B

2

C

1

3160100009

Màrqueting turístic

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3160100017

Geografia turística mundial

OB

4,50+1,50

A

1

B

1

3160100019

Tècniques qualitatives i quantitatives d'anàlisi turística

OB

4,50+1,50

A

2

B

2

3160100020

Turismàtica

OB

3,00+3,00

A

1

B

1

3160100062

Empreses d'activitats turístiques

OP

6,00+3,00

A

A

B

A

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3160100001

Anglès

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3160100002

Segon idioma (francès)

T

6,00+3,00

A

A

B

A

C

1

3160100003

Segon idioma (alemany)

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3160100014

Pràcticum

T

0+12,00

A

A

B

A

3160100025

Gestió operativa d'agències de viatges

OP

3,00+1,50

A

2

B

2

3160100028

Gestió operativa d'allotjaments

OP

3,00+1,50

A

2

B

2

3160100035

Turisme i medi ambient

OP

3,00+1,50

A

2

B

2

3160100052

Transport turístic

La interrelació turisme i transport. Les empreses turístiques de transport de viatgers. La seva tipologia, estructura interna, i organització. La seva gestió operativa, comercial, comptable i financera.

OP

3,00+1,50

A

1

B

1

3160F00021

Treball fi de carrera

L'objectiu és donar a l'estudiant les instruccions i procediments bàsics per du a terme un projecte de recerca innovador amb el treball fi de carrera.

PF

1,00+5,00

A

2

B

2

C

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3160100023

Introducció a la restauració

1

3,00+1,50

A

2

B

2

3160100024

Direcció i gestió de personal

1

3,00+1,50

A

2

B

2

3160100033

Tècniques de comunicació aplicades al turisme

Poc

1

3,00+1,50

A

1

B

1

3160100036

Turismes alternatius

Proporcionar al alumno una visión general y específica del sector turístico, desde sus inicios hasta la actualidad.

1

3,00+1,50

A

2

B

2

3160100037

Patrimoni turístic de Catalunya

1

3,00+1,50

A

1

B

1

3160100038

Patrimoni turístic d'Espanya

1

3,00+1,50

A

1

B

1

3160100040

GESTIÓ DE LA RENDIBILITAT

1

3,00+1,50

A

2

B

2

3160100045

Tecnologies de la informació

1

1,50+3,00

A

1

B

1

3160100048

Organització i administració d'allotjaments i restauració

1

6,00+3,00

A

A

B

A

3160100049

Anàlisi d'estats comptables

1

3,00+1,50

A

2

B

2

3160100050

Estructures i equipaments

L'assignatura planteja un recorregut per la història i dimensions sociogeogràfica i cultural de l'univers de l'oci temàtic, l'actual dimensió turística del fenòmen; la seva magnitud empresarial; els canals que utilitza per a la seva comercialització; les tipologies de recintes temàtics; la seva articulació en l'espai i el seu disseny

1

3,00+1,50

A

1

B

1

3160100051

Organització i administració d'empreses d'intermediació turística

1

6,00+3,00

A

A

B

A

3160100057

Polítiques d'oci

1

3,00+1,50

A

2

B

2

3160100060

Guia turística

1

3,00+1,50

A

2

B

2

3160100063

Creació d'empreses turístiques

1

3,00+1,50

A

1

B

1

3160100064

Comercialització de productes turístics

1

3,00+1,50

A

2

B

2