Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania (IU), pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0698

Anàlisi del discurs des d’una perspectiva de gènere

OB

5,00

A

2

3501MO0779

Dones i espais: participació ciutadana, món rural, urbanisme

OB

5,00

A

1

3501MO0780

Dones i estat del benestar

OB

5,00

A

2

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0906

La visualització de les dones en l’anàlisi dels problemes mèdics i de morbiditat

OB

5,00

A

2

3501MO1174

Treball de recerca

OB

20,00

A

A

3501MO1175

Pràcticum

OB

20,00

A

A

3501MO0767

Dones i economia: més enllà del paradigma de mercat

OP

5,00

A

1

3501MO0855

Gènere i deconstrucció de la psicopatologia

OP

5,00

A

2