Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Joventut i Societat (IU), pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1259

La joventut en l'era de la globalització

5,00

B

A

3501MO1260

Estudis i recerca sobre joventut

5,00

B

A

3501MO1261

Polítiques i programes de joventut

Aquest mòdul vol oferir el coneixement i el domini de les principals fonts de documentació i recursos per al disseny i aplicació de polítiques de joventut. S’estructura en quatre grans temes que van des de l’anàlisi de les polítiques públiques i el paper que tenen i haurien de tenir-hi les polítiques de joventut fins al coneixement de les principals accions i programes que s’han plantejat en l’àmbit de la joventut des les polítiques d’habitatge, de treball, de salut o de lleure i cultura, entre altres. Al llarg del recorregut s’analitzarà la política de joventut en l’àmbit de l’Unió Europa, en l’àmbit de l’Estat Espanyol i s’aprofundirà en el marc competencial i de discurs en la realitat de Catalunya.

5,00

A

A

3501MO1262

Joventut, educació i participació

5,00

B

A

3501MO1263

Joventut, consums i riscos

5,00

B

A

3501MO1264

Joventut i comunicació

5,00

B

A

3501MO1265

Introducció a la joventut i societat

2,00

A

A

3501MO1266

Anàlisi de realitats juvenils

L’assignatura Anàlisi de realitats juvenils pretén aprofundir en l’estudi de situacions juvenils concretes i proporcionar el coneixement específic d’alguns dels principals serveis i programes que donen resposta a les necessitats i interessos d’aquests joves. S’estructurà en forma de visites d’estudi a diferents contextos tant nacionals com internacionals.

2,00

A

A

3501MO1267

Congrés Joventut i Societat

En aquesta assignatura es realitzarà un seminari intensiu durant tres dies per tractar monogràficament un tema relacionat amb els joves i la societat. Està provist que hi hagi ponents, conferenciats i taules rodones que abordin des de diferernts perspectives i trajectòries el tema d'anàlisi. A l'inici del curs es presentarà el programa més detallat. El Seminari es realitzarà a la UdG del 10 al 12 de juny del 2010.

2,00

A

A

3501MO1270

Treball fi de màster

8,00

A

A

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0404

Benestar psicosocial i qualitat de vida en la infància i adolescència

2,50

A

2

3501MO0405

Famílies en risc social: tècniques i estratègies de prevenció i atenció

2,50

A

2

3501MO0587

Intervenció psicoeducativa en el context familiar i en el context social

10,00

B

2

3501MO0712

Metodologia en recerca educativa

10,00

A

1

3501MO0780

Dones i estat del benestar

5,00

A

2

3501MO0855

Gènere i deconstrucció de la psicopatologia

5,00

A

2

3501MO1226

Educació artística i estudis multiculturals

2,50

A

2

3501MO1233

Investigació en educació artística: perspectives multiculturals, ecosocials i ètiques

2,50

A

2

3501MO1268

Pràctiques professionals

6,00

A

A

3501MO1269

Pràctiques de recerca

6,00

A

A

3501MO1350

Audiovisual i educació. Un nou estil comunicatiu (UPF)

5,00

A

A

3501MO1351

Llenguatge, interculturalitat i mitjans de comunicació (UPF)

5,00

A

A

3501MO1355

Alimentació, salut i cultura (URV)

6,00

A

A

3501MO1360

Sexe, gènere i amor (URV)

6,00

A

A

3501MO1361

Economia política del transnacionalisme (URV)

2,50

A

A

3501MO1364

Negociació i disseny de projectes de proximitat (URV)

2,50

A

A

3501MO1365

Polítiques socials (UdL)

5,00

A

A

3501MO1366

Migracions i creació d'espais multiculturals (UdL)

5,00

A

A

3501MO1367

Mobilitat geogràfica (UdL)

5,00

A

A

3501MO1368

Tècniques quantitatives (UdL)

5,00

A

A

3501MO1369

Tècniques qualitatives (UdL)

5,00

A

A

3501MO1370

Teories del conflicte (UdL)

5,00

A

A

3501MO1372

Mediació i resolució de conflictes (UdL)

5,00

A

A

3501MO1379

Educació en valors (UB)

5,00

A

A

3501MO1380

Educació per a la ciutadania (UB)

5,00

A

A

3501MO1381

Metodologies per al desenvolupament civicomoral (UB)

5,00

A

A

3501MO1382

Ciutadania i convivència en l'àmbit local (UB)

2,50

A

A

3501MO1384

Educació intercultural (UB)

2,50

A

A

3501MO1386

Resolució de conflictes i mediació (UB)

2,50

A

A

3501MO1387

Ciutadania: història i polítiques (UB)

2,50

A

A

3501MO1388

Desenvolupament moral i construcció social dels valors (UB)

2,50

A

A

3501MO1389

Identitat en la societat de la informació (UB)

2,50

A

A

3501MO1390

Desenvolupament comunitari (UB)

5,00

A

A

3501MO1391

Mediació i gestió del conflicte (UB)

5,00

A

A

3501MO1392

Inserció sociolaboral en col·lectius vulnerables (UB)

2,50

A

A

3501MO1393

La intervenció en la justícia juvenil (UB)

2,50

A

A

3501MO1395

Psicologia i ciència cognitiva: pensament, cervell i comportament (UPF)

5,00

B

A

3501MO1400

Mòdul educació (UAB)

10,00

A

A

3501MO1405

Estudis artístics. Anàlisi didàctica i processos d'aprenentatge

2,50

A

2

3501MO1502

Creativitat plàstica i visual. Interlocucions i perspectives pedagògiques contemporànies

2,50

A

2

3501MO1577

Imaginaris del cinema de Hollywood (UPF)

5,00

A

A

3501MO1578

Cinema i televisió: nous imaginaris i fronteres de la ficció (UPF)

5,00

A

A

3501MO1581

Polítiques de comunicació en la societat de la informació (UPF)

5,00

A

A

3501MO1582

Dinàmiques identitàries: les construccions de gènere (UPF)

5,00

A

A

3501MO1583

Context històric, social i cultural dels mitjans interactius (UPF)

5,00

A

A

3501MO1584

Models d'interacció (UPF)

5,00

A

A

3501MO1585

La construcció dels discurs en mitjans interactius (UPF)

5,00

A

A

3501MO1586

Educació i inclusió social (UB)

10,00

A

A

3501MO1587

Problemes sociosanitaris, Aging, drogues i medicaments (URV)

6,00

A

A

3501MO1588

Multiculturalisme i ciutadania de les societats contemporànies (URV)

6,00

A

A

3501MO1589

Polítiques públiques i benestar social I: exclusió social (URV)

3,00

A

A

3501MO1590

Polítiques públiques i benestar social II: dispositiu assistencial (URV)

3,00

A

A

3501MO1591

Moviments socials i ciutadania (URV)

3,00

A

A

3501MO1592

Introducció als moviments socials (URV)

3,00

A

A

3501MO1593

Imaginaris i representacions en les societats urbanes (URV)

3,00

A

A

3501MO1909

Economia migracions-UdL

5,00

A

2

3501MO1910

Història de les migracions-UdL

5,00

A

2

3501MO1911

Marc jurídic-UdL

5,00

A

2

3501MO1912

Estudis de cas-UdL

5,00

A

2

3501MO1913

Mètodes de recerca en mitjans digitals-UPF

5,00

A

2

3501MO1914

Education, Games and Entertainment-UPF

5,00

A

2

3501MO1949

Cruïlles contemporànies entre cinema, televisió i còmic-UPF

5,00

A

A

3501MO1952

Educació artística i intervenció social

Mediación artística: Metodologías de intervención socioeducativa a través del arte y la cultura en contexto social

2,50

A

2