Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Psicologia de l’Educació (MIPE) (IU), pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0592

Coordenades teòriques, metodològiques i professionals de la psicologia de l'educació (I)

OB

10,00

A

2

3501MO0588

La formació dels professionals de l'educació

Prendre consciència dels nous reptes que ha d'afrontar la formació per respondre a les exi`gències socials, econòmiques i laborals dels nostres dies. Comprendre i analitzar diversos models de formació. Reflexionar sobre les característiques i condicions específiques de la formació de les persones adultes. Capacitar per diagnosticar les necessitats formatives en un context determinat. Dominar les competències necessàries per planificar i implementar plans o accions formatives

OP

10,00

A

2

3501MO0595

Cultura, llenguatge i educació

OP

10,00

A

2

3501MO0596

Aprenentatge, activitat i discurs en les pràctiques educatives formals i informals

OP

10,00

A

2

3501MO0597

Atenció psicoeducativa a persones amb necessitats educatives especials

OP

10,00

A

2

3501MO0598

Assessorament i intervenció psicològica en l'àmbit de l'educació formal

OP

10,00

A

2

3501MO0604

Socialització, aprenentatge i cultura en comunitats minoritàries

OP

10,00

A

2

3501MO0605

Atenció psicoeducativa en la primera infància

OP

10,00

A

2

3501MO0607

Ensenyament, aprenentatge i construcció de coneixements a través de les TIC

OP

10,00

A

2

3501MO0608

Família, discapacitat i atenció precoç

OP

10,00

A

2

3501MO0610

Marcs conceptuals i metodològics per a l'estudi de la interacció en situacions de tutela

OP

10,00

A

2

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0590

Pràcticum de recerca

OB

20,00

A

2

3501MO0591

Pràcticum professionalitzador

OB

20,00

A

2

3501MO0593

Coordenades teòriques, metodològiques i professionals de la psicologia de l'educació (II)

OB

10,00

A

2

3501MO0587

Intervenció psicoeducativa en el context familiar i en el context social

OP

10,00

A

2

3501MO0594

Atenció psicoeducativa a la infància i l'adolescència en situació de risc

OP

10,00

A

2

3501MO0599

Nous escenaris educatius i d'aprenentatge

OP

10,00

A

2

3501MO0600

Eines de pensament, eines d'aprenentatge

OP

10,00

A

2

3501MO0601

Entorns, eines i pràctiques d'aprenentatge virtual

OP

10,00

A

2

3501MO0602

Aprenentatge, avaluació i qualitat de l'educació

OP

10,00

A

2

3501MO0603

Estratègies d'ensenyament. El docent estratègic

OP

10,00

A

2

3501MO0606

Plurilingüisme i educació

OP

10,00

A

2

3501MO0609

El coneixement estratègic: representacions i relacions amb el coneixement escolar

OP

10,00

A

2