Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Arts Visuals i Educació: un enfocament construccionista (IU), pla d'estudis de 2008

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1214

Metodologies d'investigació en ensenyament i educació de les arts visuals

4,00

A

2

3501MO1237

Tesina de màster

24,00

A

A

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1222

Educació de les arts visuals i teories feministes

Educación artística y teorías feministas: reflexionar críticamente acerca de las políticas y tecnologías de la representación visual hegemónicas como uno de los pilares fundamentales de exclusión de la otredad: en función de la diferencia sexual, étnica, racial, cultural, económica, religiosa.....

2,50

A

2

3501MO1226

Educació artística i estudis multiculturals

2,50

A

2

3501MO1233

Investigació en educació artística: perspectives multiculturals, ecosocials i ètiques

2,50

A

2

3501MO1235

Arts visuals i intervenció social

Intervención socioeducativa a través del arte y la cultura en contexto social. Expresión artística y traumas.

2,50

A

2

3501MO1403

Cartografia social en les arts i noves perspectives en educació comparada

2,50

A

2

3501MO1405

Estudis artístics. Anàlisi didàctica i processos d'aprenentatge

2,50

A

2

3501MO1502

Creativitat plàstica i visual. Interlocucions i perspectives pedagògiques contemporànies

2,50

A

2

3501MO1504

Imatges i paraules. Arts visuals i negociació de significats a l'aula

Imágenes y palabras. Artes visuales y negociación de significados en el aula. Aportaciones de la interacción entre imágenes y discurso a la investigación en arte y educación. Definición del objeto de estudio: vías para la concreción del problema. La elección y justificación del modelo de investigación

2,50

A

2

3501MO1507

Valors ètics i perspectives d'educació de les arts visuals

2,50

A

2

3501MO1508

Noves perspectives d'investigació artística: la investigació artística narrativa

2,50

A

2

3501MO1568

Metodologies artístiques d'investigació en educació, en arts visuals i en educació artística

2,50

A

2

3501MO1867

Art-Educació contemporània

2,50

A

2

3501MO1868

Creació artística i desenvolupament humà

2,50

A

2

3501MO1869

La investigació narrativa. Des de les històries de vida a les etnografies

2,50

A

2

3501MO1870

Art, postmodernitat i educació: construcció i deconstrucció del coneixement

2,50

A

2

3501MO1872

Visualitat i epistemologia en l'investigació

2,50

A

2

3501MO1891

Traçant línies, pensant projectes. Bases per al disseny de projectes d'educació artística

2,50

A

2

3501MO1916

Mediació artística: metodologies d'intervenció socioeducativa en context social

2,50

A

2

3501MO1950

La fotografia com a estratègia de recerca educativa basada en les arts visuals

La fotografía como estrategia de investigación educativa basada en las artes visuales.

2,50

A

2

3501MO1951

Dibuix i patrimoni. Aprenent a valorar el patrimoni mitjançant el dibuix

Metodologías Artísticas de Investigación en Educación, en Artes Visuales y en Educación Artística. El dibujo y la educación para el patrimonio. La investigación en Artes Visuales y en Educación Artística: temas, métodos y técnicas de indagación sobre la creación, la enseñanza y el aprendizaje de las artes y culturas visuales. La Investigación basada en Imágenes La Investigación basada en las Artes La Investigación basada en la práctica artística La Investigación Educativa basada en las Artes La Investigación Educativa basada en las Artes Visuales

2,50

A

2

3501MO1952

Educació artística i intervenció social

Mediación artística: Metodologías de intervención socioeducativa a través del arte y la cultura en contexto social

2,50

A

2

3501MO1953

Metodologies per a l'anàlisi de la visualitat

2,50

A

2

Treball fi de carrera

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1236

Pràctiques, projectes o treball

12,00

A

A