Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Intervenció Psicosocial (IU), pla d'estudis de 2008

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0619

Metodologia en psicologia social - Obligatori doctorat

10,00

A

2

3501MO1402

Psicosociologia del canvi social

10,00

A

A

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0404

Benestar psicosocial i qualitat de vida en la infància i adolescència

2,50

A

2

3501MO0405

Famílies en risc social: tècniques i estratègies de prevenció i atenció

2,50

A

2

3501MO0406

Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció

3,50

A

2

3501MO0614

Dones i relacions de gènere

10,00

A

2