Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Iniciació a la Recerca de les Humanitats:Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura, pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO1169

Treball de recerca

OB

20,00

A

1

B

A

D

A

3501MO0732

Cinema i literatura: tendències i metodologia de la crítica

CINEMA I LITERATURA El cinema i les formes narratives. El curs es proposa com un recorregut entre les diverses modalitats amb què el cine s’ha apropat a diferents gèneres literaris, com el conte, la novel.la, l’assaig, la biografia, o a personatges emblemàtics de la literatura com Beatriz i Francesca a la Divina Comèdia. Hi haurà un secció sobre el Ricard III de Shakespeare. Es donarà un relleu especial a la novel.la Il Gattopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa i a l’adaptació cinematogràfica que en va fer Luchino Visconti. L’anàlisi del film és de gran interès per la qualitat de les solucions estilístiques i temàtiques aportades pel director.

OP

6,00

A

2

3501MO0752

Cos i identitat en l'art del segle XX

OP

6,00

A

2

3501MO0816

El pensament polític a l'Europa del barroc

Anàlisi interdisciplinar del pensament polític de l'Europa dels segles XVI i XVII i de les seves fonts.

OP

6,00

A

2

3501MO0829

Estratègies de legitimació en la cultura medieval

OP

6,00

A

2

3501MO0852

Fonts del poder en el món contemporani

Anàlisi de l'estat, fonts i metodologia, des d'una perspectiva interdisciplinària

OP

6,00

A

2

3501MO0988

Pensar el temps present

Aquesta assignatura procurarà facilitar les eines necessàries per tal de pensar el temps present i enfrontar-se a la recerca en base a l'instrumental metodològic i les reflexions conceptuals i teòriques aportades per dues disciplines humanístiques de llarga tradició: la història i la geopolítica. El curs començarà amb unes primeres sessions orientades a posar en evidència l'interès creixent de les ciències històriques per una problemàtica, la dels nostres dies, que semblava, fins fa poc, reservada a d'altres camps del coneixement social. Tot seguit, els mètodes de reflexió geopolítica prendran el lloc i complementaran la visió global que aspira a donar-se, analitzant diversos elements i conceptes des d'aquesta perspectiva.

OP

6,00

A

2

3501MO1075

Teories de la interpretació literària (autor, lector, obra)

OP

6,00

A

2

3501MO1079

Transformacions socials del món contemporani

Introducció a alguns debats, problemes, metodologies i fonts per a l'anàlisi històrica de les transformacions socials dels segles XIX i XX. Es posarà especial èmfasi en els processos de transformació social viscuts a l'Europa occidental, però també en la influència negativa que un excés d'"occidentalisme" ha pogut tenir en l'anàlisi d'altres processos històrics, alguns d'ells molt actuals. Des del punt de vista metodològic, s'insistirà, a partir de la presentació de diversos exemples, en la necessitat d'afrontar els estudis de cas des d'una perspectiva d'història comparada.

OP

6,00

A

2

3501MO1172

Tallers i seminaris de recerca I

OP

2,00

A

A

B

A

3501MO1173

Tallers i seminaris de recerca II

OP

2,00

A

A

B

1

C

A

3501MO1183

Aplicacions informàtiques per a historiadors

L’assignatura està concebuda com una introducció a l’ús de bases de dades en l'àmbit de la recerca històrica. Es pretén que l’alumne adquireixi una certa habilitat en el disseny i maneig d’aquestes eines i que les apliqui al tractament de dades procedents de documentació històrica.

OP

4,00

A

2

3501MO1184

Arxius i fonts documentals

OP

4,00

A

2

3501MO1288

La qüestió de la llengua a l'Europa moderna i contemporània

La llengua es pot estudiar com una construcció històrica a través dels usos i representacions. En aquesta assignatura, sobretot a partir del casos de diferents llengües romàniques, s'analitzarà com s'ha produït aquest procés, alhora que es presentaran les metodologies que des d'altres àmbits s'estan aplicant de cara a estudiar la llengua moderna i contemporània.

OP

6,00

A

2

3501MO1290

Llegat cultural i literatura contemporània en espanyol

En esta asignatura estudiaremos, mediante ejemplos extraídos de la investigación más reciente, la presencia del legado de la tradición en la literatura hispánica contemporánea. La asignatura sigue el hilo conductor de ciertos temas, y rastrea, mediante el estudio de casos aislados, su profunda transformación durante el siglo XX (la forma, los temas del amor y la ciudad, lo fantástico, lo mítico y lo mitológico...). Al mismo tiempo, la estructura de las clases permitirá comparar las literaturas de España y América para comprender sus influencias mutuas y los numerosos vasos comunicantes que las unen. El curso se divide en tres bloques: primera mitad del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, y Borges, estudiado como síntesis de la tradición occidental y como símbolo de la modernidad.

OP

6,00

A

2

3501MO1456

Cultura a la Roma clàssica

OP

6,00

A

2

B

1

3501MO1458

El món de la bíblia

OP

6,00

A

2

3501MO1460

Espai i comunicació a l'edat mitjana: imatges i textos

OP

6,00

A

2

3501MO1465

Polítiques de la vida

Biopolítica i ciències humanes

OP

6,00

A

2

3501MO1569

Edició de textos: Noves tecnologies aplicades a la filologia

OP

4,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3102FL0131

Temes de filosofia antiga IV: Aristòtil

0

B

2

3501MO1133

Mètodes de la recerca en humanitats i ciències socials I

Assignatura transversal i obligatòria del POP en Ciències humanes i de la cultura. Consisteix en la presentació i discussió de diferents eines metodològiques de la recerca en ciències humanes i socials, a partir d'algunes conferències i de l'exemple de projectes de recerca actuallment en curs a la UdG i d'altres projectes de recerca especialment rellevants.

3,00

A

2

3501MO1197

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional

1,00

A

2

3501MO1202

Comunicació científica

Presentació i pràctica dels estàndards i protocols de comunicació en els àmbits científics i professionals de lletres.

1,00

A

2

3501MO1207

Expressió escrita de resultats

Principis i convencions de l'escriptura acadèmica. Pràctica d'alguns gèneres.

1,00

A

2

3501MO1883

Religió i simbologia a la Prehistòria

6,00

A

2

B

1

3501MO1884

Manuscrits i divulgació del coneixement a la corona d'Aragó del tres-cents

6,00

A

2

3501MO1885

Cort i literatura en els regnes d'Aragó i Castella

A l’Edat Mitjana la cort és el principal creador i consumidor de cultura, el lloc on s’inicien unes modes literàries que sovint tenen molt a veure amb les conveniències polítiques dels poderosos o la seva necessitat d’associar-se amb activitats prestigioses. L’assignatura analitzarà algunes d’aquestes activitats: la producció poètica i novel•lística i la compilació de cançoners a diverses corts dels segles XIII-XV, de la cort de Pere el Gran a la d’Alfons el Magnànim i dels seus germans (als diversos territoris de la Corona d’Aragó), i també a les corts de Navarra i de Castella, que s’hi relacionen estretament en aquest període.

6,00

A

2

3501MO1886

Mercats i ciutats a l'Occident medieval

Les ciutats medievals poden ser considerades com a centres d'unes xarxes urbanes que relacionaven les ciutats i el seu entorn immediat amb la resta del món i a través de les quals circulaven persones, béns, serveis i idees. En aquesta assignatura s'analitzaran, per una banda, algunes de les institucions que convertiran a les ciutats medievals de l'Occident mediterrani en centres d'una xarxa i, per l'altra, alguns dels elements que hi circulaven.

6,00

A

2

3501MO1887

Cultura Humanística al Renaixement

Estudi de la cultura del Renaixement des de la perspectiva de la literatura i de la pintura. El primer bloc (prof. J. Garriga), tractarà la transformació de la pintura del segle XVI segons el nou model renaixentista italià. El segon (prof. M.A. Vilallonga) tractarà sobre literatura llatina humanística dels segles XV i XVI.

6,00

A

2

3501MO1888

L'al·legoria poètica de l'Antiguitat al Renaixement

L'assignatura vol establir una panoràmica de la lectura al·legòrica aplicada als textos literaris i veure alguns exemples particulars en textos antics i del Renaixement.

6,00

A

2

3501MO1889

Iniciació a la recerca en història de l'art modern

L'assignatura consisteix en un taller de recerca i crítica en història de l'art d'època moderna, que familiaritzarà l'estudiant en el coneixement i la pràctica de tot un seguit d'eines metodològiques i d'instruments de recerca.

6,00

A

2

3501MO1890

Poesia i cultura literària a l'època del Renaixement

L’assignatura es proposa fer una revisió de la panoràmica tradicional oferta sobre la creació poètica catalana al Cinccents (context de la gènesi poètica, l’adopció de novetats, la diversitat de propostes creatives i corrents coexistents, els models que s’imposen, la vigència d’alguns models quatrecentistes –com ara Ausiàs Marc–, etc.). Paral•lelament s’incideix en l’aprenentatge dels mecanismes i criteris d’edició de textos poètics i en el comentari dels textos editats. Per això, el desenvolupament de l’assignatura té un caràcter eminentment pràctic. L’adquisició d’uns criteris d’edició segurs i les pràctiques que s’hi fan són facetes d’interès per a tothom que s’ha d’enfrontar en alguna ocasió amb la transcripció de textos, tant documentals com literaris: historiadors, historiadors de l’art, de la filosofia, del dret, de l’ensenyament, etc.

6,00

A

2