Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Gestió del Patrimoni Cultural en l'Àmbit Local, pla d'estudis de 2010

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1197

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional

1,00

A

2

3501MO1838

Mètodes de recerca en Patrimoni Cultural (itinerari d'investigació)

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar els instruments necessaris per a la realització de recerca avançada en el camp del patrimoni cultural i en el desenvolupament de projectes d'investigació.

2,00

A

2

3501MO1839

Anàlisi de gestió en Patrimoni Cultural (itinerari professionalitzador)

Aquesta assignatura està plantejada amb l ‘objectiu de proporcionar als estudiants els instruments necessaris per realitzar una anàlisis avançada en l ‘àmbit del patrimoni cultural i en el marc de projectes de gestió

2,00

A

2

3501MO1840

Patrimoni Cultural: context i actuacions

3,00

A

2

3501MO1841

Bases ideològiques de la gestió del Patrimoni Cultural

2,00

A

2

3501MO1842

Patrimoni cultural i gestió territorial

Partint del principi que el territori és patrimoni i què els seus valors culturals, naturals i paisatgístic són el seu llegat - un referent d’identitat, un bé públic-, és proposa analitzar, des d’un enfocament integrat, com una correcta gestió del territori aporta un actiu econòmic i social de primer ordre. Una oportunitat per caminar cap a una nova cultura del territori local i global.

3,00

A

2

3501MO1843

Dret i Patrimoni Cultural

2,00

A

2

3501MO1844

Models d'organització i gestió del Patrimoni cultural en l'àmbit local

Estudis sobre la gestió i l'organització del patrimoni cultural

3,00

A

2

3501MO1845

Organització i recursos econòmics

3,00

A

2

3501MO1846

La gestió dels recursos humans

1,00

A

2

3501MO1847

Mètodes d'avaluació i control d'objectius

1,00

A

2

3501MO1848

Comercialització de productes culturals

2,00

A

2

3501MO1849

La conservació i restauració del Patrimoni cultural

Aquesta assignatura està plantejada amb l'objectiu de proporcionar als estudiants els instruments necessaris per a reflexionar sobre els plantejaments teòrics de conservació i restauració en l'àmbit del patrimoni cultural i en el marc del desenvolupament de realitzar propostes concretes de conservació

3,00

A

2

3501MO1850

La documentació del patrimoni cultural. Noves tecnologies

L'assignatura vol facilitar als alumnes el coneixement de les grans eines de catalogació i documentació del patrimoni cultural existents, primant l'aplicació de les noves tecnologies

3,00

A

2

3501MO1851

La difusió i comunicació del patrimoni cultural

2,00

A

2

3501MO1852

Arquitectura d'infraestructures

En esta asignatura se atenderá a las relaciones de la arquitectura con los museos, archivos, bibliotecas y centros polivalentes. Para ello se centrará el interés en ámbitos como la lectura de documentación gráfica (descripción de ámbitos espaciales, manipulación de planos), las medidas y requisitos dimensionales de los equipamientos culturales, la evolución tipológica de los mismos, sus consideraciones y estrategias de implantación, sus estructuras formales y arquitectónicas y su programación funcional.

1,00

A

2

3501MO1853

Anàlisi de casos

Examen de la Gestió del Patrimoni Cultural aplicada a alguns casos específics. S'analitzen les estratègies i els procediments desenvolupats per a posar en valor el patrimoni cultural d'àmbits locals, els recursos assignats i la gestió d'aquests en la conservació, promoció, valorització i investigació d'aquest patrimoni. L'anàlisi tindrà en compte el teixit social de cada localitat o comarca i les opcions reals que disposa cadascuna d'elles per a gestionar el seu patrimoni. S'examinaran els criteris i objectius observats en cada cas, conjugant experiència i innovació, l'eficiència en la gestió, la sostenibilitat i els procediments didàctics per a la seva difusió.

3,00

A

2

3501MO1858

Pràctiques en institucions patrimonials (itinerari professionalitzador)

4,00

A

A

3501MO1859

Viatge de pràctiques

3,00

A

2

3501MO1860

Treball final de màster (itinerari professionalitzador)

12,00

A

2

3501MO1861

Treball final de màster (itinerari d'investigació)

12,00

A

2

3501MO1948

Pràctiques en institucions patrimonials (itinerari d'investigació)

4,00

A

A

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1854

La gestió cultural en l'àmbit local

3,00

A

2

3501MO1855

Patrimoni i turisme cultural

3,00

A

2

3501MO1856

Patrimoni i Educació

3,00

A

2

3501MO1857

Patrimoni cultural i medi ambient

Coneixement dels principals problemes ambientals que es manifesten en l'espai turístic. Analitzar els diversos mètodes de planificació i gestió ambiental del territori turístic, amb especial incidència a l'escala local. Estudi de casos concrets.

3,00

A

2