Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Ecologia Fonamental i Aplicada (IU), pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0718

Biogeoquímica

OB

5,00

A

2

3501MO0797

Ecologia de costes i impactes al litoral marí

OB

5,00

A

2

3501MO0979

Oceanografia biològica

OB

5,00

A

2

3501MO1058

Informació i documentació científica

OB

5,00

A

2

3501MO1917

Introducció als SIG i la seva aplicació en ecologia: eines d'anàlisi espacial en ecologia

OB

5,00

A

1

3501MO0719

Bioindicadors de qualitat de les aigües marines

OP

2,50

A

2

3501MO0720

Anàlisi de viabilitat de poblacions

OP

2,50

A

2

3501MO0729

Comunitats bentòniques

OP

2,50

A

2

3501MO0744

Comunitats de peixos continentals i el seu ús com a bioindicadors

OP

2,50

A

2

3501MO0745

Conceptes unificadors i perspectives en ecologia

OP

2,50

A

2

3501MO0761

Demografia i conservació de poblacions

OP

2,50

A

2

3501MO0762

Dendroecologia i dinàmica de poblacions forestals

OP

2,50

A

2

3501MO0778

Diversitat i funcionalitat dels ecosistemes

OP

2,50

A

2

3501MO0798

Ecologia de llacunes mediterrànies

Funcionament ecològic dels ecosistemes aquàtics lenítics i soms que es troben en àrees amb clima mediterrani.

OP

2,50

A

2

3501MO0799

Ecologia funcional dels sistemes fluvials

Elements estructurals i funcionals del sistema fluvial. Metabolisme. Dinàmica de nutrients i materia orgànica. Sistemes fluvials mediterranis.

OP

2,50

A

2

3501MO0800

Ecologia microbiana

OP

2,50

A

2

3501MO0804

Ecotoxicologia en sistemes fluvials

OP

2,50

A

2

3501MO0805

Ecotoxicologia i contaminació marina

OP

2,50

A

2

3501MO0808

Eines biològiques de reconstrucció ambiental

OP

2,50

A

2

3501MO0818

Els ecosistemes marins i la variabilitat climàtica

OP

2,50

A

2

3501MO0848

Tècniques de classificació i representació de la biodiversitat

OP

2,50

A

2

3501MO0858

Gestió d’embassaments

OP

2,50

A

2

3501MO0860

Hidrobiologia aplicada i gestió de conques

OP

2,50

A

2

3501MO0876

Indicadors de l’estat ecològic de les aigües continentals

OP

2,50

A

2

3501MO0882

Introducció a l’anàlisi espectral i aplicacions en ecologia

OP

2,50

A

2

3501MO0921

Limnologia dels llacs d’alta muntanya

OP

2,50

A

2

3501MO0949

Mètodes d’anàlisi de dades de biodiversitat

OP

2,50

A

2

3501MO0950

Anàlisi espacial de comunitats i del paisatge

OP

2,50

A

2

3501MO0952

Mètodes en oceanografia

OP

2,50

A

2

3501MO0954

Oceanografia descriptiva i regional

OP

2,50

A

2

3501MO0989

Perspectives ecològiques de la biodiversitat

OP

2,50

A

2

3501MO1042

Reserves marines: objectius, tipus i gestió

OP

2,50

A

2

3501MO1056

Sistemes dinàmics i aplicació als ecosistemes

OP

2,50

A

2

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1132

Informació i documentació científica I

3,00

A

1

3501MO1193

Informació i documentació científica II

2,00

A

1