Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Química Teòrica i Computacional (IU), pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0849

Fonaments fisicomatemàtics de la química teòrica

OB

5,00

A

2

3501MO0951

Mètodes de la química quàntica

OB

5,00

A

2

3501MO1055

Tècniques computacionals

OB

5,00

A

2

3501MO1086

Treball de recerca

OB

30,00

A

2

3501MO0691

Activitats complementàries

OP

3,00

A

2

3501MO0770

Dinàmica de la reacció química

OP

3,00

A

2

3501MO0825

Estats excitats i fotoquímica

Assignatura impartida per Lluís Blancafort (UdG) i Miquel Moreno (UAB). L'objectiu general és que l'alumne sàpiga calcular la reactivitat en estats electrònics excitats que presenten particularitats específiques respecte al cas més "comú" de reaccions en l'estat electrònic fonamental.

OP

3,00

A

2

3501MO0830

Estructura electrònica i reactivitat de les molècules

OP

3,00

A

2

3501MO0907

Laboratori de química computacional

OP

3,00

A

2

3501MO0961

Modelització de materials

OP

3,00

A

2

3501MO0963

Modelització molecular i biomolecular

OP

3,00

A

2

3501MO1030

Química supramolecular

OP

3,00

A

2

3501MO1047

Simulació de processos catalítics

OP

3,00

A

2