Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (IU), pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0702

Aplicacions de les tècniques cromatogràfiques

Coneixer les diferents aplicacions de les tècniques cromatogràfiques. Ressolució de problemes analítics.

4,00

A

1

3501MO0755

Cromatografia de gasos. Espectrometria de masses

Conèixer els fonaments de la cromatografia de gasos i l'espectrometria de masses

4,00

A

1

3501MO0756

Cromatografia de líquids

Conèixer les diferents tècniques de cromatografia de líquids i les tendències actuals.

4,00

A

1

3501MO0862

Gestió de qualitat al laboratori analític

Introduir els conceptes relacionats amb la cultura de la qualitat i els aspectes particulars de qualitat als laboratoris

4,00

A

1

3501MO1002

Pràctiques de laboratori

10,00

A

2

3501MO1060

Tècniques de tractament de la mostra

Introduir a l’alumne en les tècniques de tractament de mostra i les seves aplicacions.

4,00

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1000

Pràcticum (pràctiques en empresa)

30,00

A

2

Treball fi de carrera

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1084

Treball de recerca

30,00

A

2