Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Dret dels Negocis i del Sector Privat, pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO1004

Pràctiques en empreses i despatxos / Treball de màster

OB

30,00

A

1

B

2

3501MO1085

Treball de recerca

OB

30,00

A

2

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1199

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional

1,00

A

1

3501MO1204

Comunicació científica

1,00

A

1

3501MO1209

Expressió escrita de resultats

1,00

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0690

Mecanismes alternatius de resolució de conflictes

3,00

A

2

3501MO1139

Anglès empresarial, jurídic i per a les ciències socials

3,00

A

1