Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Informàtica Industrial, Automàtica, Computació i Sistemes ( MIIACS ), pla d'estudis de 2009

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0066

Fonaments de la intel·ligència artificial

5,00

A

1

3501MO0067

Fonaments de robòtica

5,00

A

1

3501MO0068

Fonaments de xarxes de comunicació

5,00

A

1

3501MO0086

Instrumentació virtual i gestió de la informació

5,00

A

2

3501MO0092

Introducció al processament d'imatges

5,00

A

2

3501MO0656

Control de processos

5,00

A

2

3501MO1424

Models i estructures geomètriques

Introduir els conceptes geomètrics fonamentals per a la creació i modelat d’objectes que formen escenes 3D.

5,00

A

1

3501MO1425

Dinàmica de sistemes i automàtica

4,00

A

1

3501MO1426

Tècniques de visualització

Síntesi d'imatges realistes i visualització científica

5,00

A

2

3501MO1427

Eines lògiques i problemes combinatoris

Resolució de restriccions. Programació lògica amb restriccions. Resoledors de SAT.

5,00

A

2

3501MO1428

Robots cooperants

5,00

A

2

3501MO1443

Treball final de màster

30,00

A

A

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0431

Visualització científica avançada

Aquest curs introdueix els conceptes bàsics i avançats de visualització de dades científiques. L'objectiu és aprendre com aplicar les tècniques de visualització a qualsevol tipus de dades, ja siguin provinents de models reals o de simulacions. Es donarà un especial ènfasi en l’aplicació de la teoria de la informació en totes aquestes tècniques. Pel que fa al processament de dades, l'assignatura es centrarà en l’estudi de diverses tècniques de segmentació i registre. També s'introduiran diversos esquemes multiresolució. Finalment, es presentaran les principals tècniques de visualització de models simples i fusionats. Es treballaran també les tècniques illustratives i de selecció de punt de vista.

5,00

A

1

3501MO0433

Geometria computacional

5,00

A

1

3501MO1097

Síntesi d'imatges realistes

En aquesta assignatura es presenten aspectes teòrics i pràctics per a la generació d' imatges realistes i la simulació d'il·luminació global en escenaris virtuals.

5,00

A

1

3501MO1100

Gràfics en temps real

5,00

A

1

3501MO1196

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional

Presentació de la problemàtica ètica general aplicada l'activitat professional i dels principis de la gestió de conflictes que la regulen.

1,00

A

1

3501MO1201

Comunicació científica

1,00

A

1

3501MO1206

Expressió escrita de resultats

Redacció d'articles i documents científics.

1,00

A

1

3501MO1343

Tractament i representació de la informació

3,00

A

A

3501MO1344

Tècniques estadístiques multivariants

Fonaments estadístics de les tècniques bàsiques de l’anàlisi multivariant de dades

3,00

A

1

3501MO1430

Arquitectures i tecnologies de xarxes de comunicacions

Xarxes de comunicacions, gestió i control de xarxes d'altes prestacions, xarxes amb qualitat de servei i enginyeria de trànsit.

4,00

A

1

3501MO1431

Sistemes hipermèdia adaptatius

4,00

A

1

3501MO1432

Mecanismes de gestió de xarxes de comunicacions

4,00

A

1

3501MO1434

Modelització i control en biomedicina

4,00

A

1

3501MO1435

Tècniques d'aprenentatge automàtic

4,00

A

1

3501MO1436

Tecnologia agent

4,00

A

1

3501MO1438

Aplicacions de monitorització

5,00

A

1

3501MO1439

Autonomous robots

4,00

A

1

3501MO1440

Robot localization

4,00

A

1

3501MO1441

Visual perception

Introduce the students to the projective transformations, the camera matrix for single view and the fundamental matrix for two views. Understand camera modeling, including lens distortion and some of the most used camera calibration algorithms. Study the problem of detection of interest points and how to solve the correspondence problem removing the outliers. Gain knowledge in recovering 3D information from 2D data, Finally, the course explains the scene reconstruction methods: triangulation, registration and pose estimation.

5,00

A

1

3501MO1442

Scene segmentation and interpretation

5,00

A

1

3501MO1955

Foment per a emprenedors

Donar a conèixer els conceptes generals de: Innovació, Competitivitat i Emprenedoria Aprendre a valorar les possibilitats de generar noves empreses de caire innovador Donar a conèixer els instruments d’ajuts a l’emprenedoria. Ser capaços de desenvolupar un pla d’emprenedoria

3,00

A

2