Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Polímers i Biopolímers (IU), pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0721

Biopolímers

OB

5,00

A

2

3501MO1024

Química física

OB

6,00

A

2

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO1088

Treball final de màster

OB

30,00

A

2

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0820

Enginyeria química industrial

6,00

A

2

3501MO0836

Experimentació en polímers i biopolímers

8,00

A

2

3501MO0837

Experimentació en química i enginyeria química

12,00

A

2

3501MO0938

Materials plàstics

4,00

B

2

3501MO0995

Polimerització industrial

3,00

A

2

3501MO0996

Polímers I

6,00

A

2

3501MO0997

Polímers II

6,00

A

2

3501MO1078

Transformació de materials plàstics i disseny de components

5,00

A

2

3501MO1144

Introducció a la biotecnologia

5,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0936

Materials compostos

3,00

B

2

3501MO1145

Disseny i fabricació amb materials plàstics

6,00

A

2

3501MO1146

Reciclatge de plàstics

3,00

A

2