Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Environmental Process Control Engineering (IU), pla d'estudis de 2008

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1241

Model predictive control

5,00

A

2

3501MO1242

Process monitoring and supervision

5,00

A

2

3501MO1243

Environmental process control assignment

5,00

A

2

3501MO1247

Local and industrial culture

5,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO1244

Environmental decision support systems

5,00

A

2

3501MO1245

Control of gas and wastewater biological treatment

5,00

A

2

3501MO1246

Advanced control

5,00

A

2