Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Promoció de la Salut, pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0737

Comportaments de risc per a la salut

OB

4,00

A

2

3501MO0765

Desigualtats en salut

Desigualtats de gènere, classe social, culturals i les seves repercussions en la salut i en l'atenció sanitàries.

OB

4,00

A

2

3501MO0850

Fonaments i organització en la promoció de la salut

OB

3,00

A

2

3501MO0959

Metodologia en educació per a la salut

Models pedagògics. Procés ensenyament aprenentatge. Objectius educatius. Recursos didàctics. Planificació educativa. Procés i tècniques d'avaluació.

OB

6,00

A

2

3501MO0999

Polítiques europees de promoció i educació per a la salut

OB

3,00

A

2

3501MO0701

Antropologia de la salut

Factors socioculturals que influeixen en la manera d'entendre i desenvolupar el procés de salut, malaltia i atenció en els professionals de l'àmbit de la salut i en la població en general. Competència cultural dels professionals.

OP

3,00

A

2

3501MO0715

Benestar i qualitat de vida

Benestar psicològic, benestar personal, qualitat de vida, satisfacció vital, benestar social, satisfacció amb àmbits de la vida, envelliment satisfactori.

OP

4,00

A

2

3501MO0801

Economia de la salut

Anàlisi econòmic i entorn sanitari. Microeconomia i macroeconomia. L'oferta i la demanda sanitària.

OP

5,00

A

2

3501MO0863

Gestió de recursos humans

L'objecte de l'assignatura és proporcionar els coneixements i les eines per l'exercici de la direcció o gestió de persones. S'inicia a partir de l'empresa com a organització humana, i es segueix amb els elements bàsics de gestió del capital humà, per finalitzar amb la relació entre organitzacions i persones.

OP

3,00

A

2

3501MO0865

Gestió de salut laboral

El programa de l'assignatura té com objectiu principal capacitar i sensibilitzar als alumnes a contribuir, en la seva activitat professional, a promoure millores en les condicions de treball i de salut dels treballadors i a incorporar elements de promoció de la salut.

OP

3,00

A

2

3501MO0866

Gestió de serveis de salut

OP

5,00

A

2

3501MO0868

Gestió de la qualitat dels serveis de salut

Metodologia per a l'avaluació i millora continuada de la qualitat. Gestió de la qualitat.

OP

4,00

A

2

3501MO0956

Metodologia de la recerca I

OP

4,00

A

2

3501MO1009

Processament de dades

OP

3,00

A

2

3501MO1019

Psicologia aplicada a les ciències de la salut

Psicologia de la salut. Recursos i habilitats per a la intervenció professional en salut des d'una perspectiva psicològica.

OP

6,00

A

2

3501MO1069

Tendències en la recerca en ciències de la salut

OP

3,00

A

2

3501MO1070

Tendències en l'atenció d'infermeria I

OP

7,00

A

2

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO1006

Pràctiques professionals

OB

30,00

A

2

3501MO1087

Treball de recerca

Treball de recerca

OB

30,00

A

2

3501MO0717

Bioètica i legislació

OP

3,00

A

2

3501MO0743

Comunicació i relacions humanes

Elements fonamentals en la comunicació. La comunicació com a eina de treball en salut. Estratègies comunicatives.

OP

3,00

A

2

3501MO0774

Disseny i anàlisi qualitatiu

OP

3,00

A

2

3501MO0775

Disseny i assaig clínic

OP

3,00

A

2

3501MO0861

Gestió de la recerca

OP

3,00

A

2

3501MO1071

Tendències en l'atenció d'infermeria II

OP

4,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0957

Metodologia de la recerca II

3,00

A

2

3501MO1129

Mètodes i tècniques d'investigació quantitativa

3,50

A

2

3501MO1130

Metodologies qualitatives

Introducció a la metodologia qualitativa. Planificació d'una recerca qualitativa. La integració de les metodologies qualitatives i quantitatives. Principals mètodes d'investigació qualitativa. Principals tècniques d'investigació qualitativa. Anàlisi i interpretació de les dades. L'informe d'investigació. El rigor metodològic de la investigació qualitativa. Tècniques grupals. L'etnografia i l'observació participant.

3,50

A

2

3501MO1401

Formació complementària a la recerca

Formació per a la recerca i transferència de resultats orientada a permetre el millor desenvolupament professional en aquest àmbit.

12,00

A

A

3501MO1918

Aspectes bàsics de la recerca en la promoció de la salut

3,00

A

2