Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari Erasmus Mundus en Visió Computeritzada i Robòtica / Vision and Robotics, pla d'estudis de 2006

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0018

Autonomous Robots

Fundamentals of autonomous robots: sensing, perception, modelling, localization, control, learning.

OB

5,00

A

2

3501MO0070

FUNDAMENTALS ON ROBOTICS

OB

6,00

A

2

3501MO0109

LOCAL CULTURE

OB

2,00

A

2

3501MO0130

Visual perception

OB

6,00

A

2

3501MO0143

REAL-TIME IMAGE PROCESSING

OB

5,00

A

2

3501MO0162

Scene segmentation and interpretation

OB

6,00

A

2

3501MO0235

CULTURAL STUDIES

OB

2,00

A

2

3501MO0236

DATA MINING AND MACHINE LEARNING

OB

6,00

A

2

3501MO0238

DIGITAL SIGNAL PROCESSING

OB

6,00

A

2

3501MO0259

IMAGE COMPRESSION COMMUNICATION

OB

3,00

A

2

3501MO0260

IMAGE PROCESSING INTRODUCTION

OB

3,00

A

2

3501MO0366

SOFTWARE ENGINEERING

OB

6,00

A

2

3501MO0382

WRITING IN ENGLISH

OB

4,00

A

2

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0215

BIOLOGICAL BASIS OF MEDICAL IMAGERY

OB

2,50

A

2

3501MO0257

HUMAN VISION PSYCHOPHYSICS

OB

4,00

A

2

3501MO0258

IMAGE ANALYSIS

OB

4,00

A

2

3501MO0264

INFRARED IMAGERY

OB

4,00

A

2

3501MO0284

LOCAL CULTURE

OB

2,50

A

2

3501MO0351

RADIO-ISOTOPIC IMAGERY

OB

2,50

A

2

3501MO0361

SHAPE RECOGNITION STATISTICS

OB

8,00

A

2

3501MO0383

X AND ULTRASOUND IMAGERY

OB

2,50

A

2

3501MO0158

RESEARCH PROJECT (MASTER THESIS)

PF

30,00

A

2