Indicadors
 
2016-17
Facultat de Lletres
Grau en Filosofia
Indicador 2016-17
Nombre de places ofertes de nou accés 35
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,54
Demanda en primera opció 19
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 38
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 86,84
% d'acces en matrícula a setembre 28,95
Nota de tall PAAU 5
Nota de tall FP 5
Nota de tall M25 5
% Matriculats provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 33,7
[6,7) 40,22
[7,8) 17,39
[8,9) 7,61
[9,10] 1,09
% Matriculats provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) -
[6,7) 100
% Matriculats provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) 100
[6,7) -
[7,8) -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 81,58
CFGS, FP2 o assimilats -
Titulats universitaris o assimilats -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 2,63
Altres 15,79
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 31
CFGS, FP2 o assimilats -
Titulats universitaris o assimilats -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1
Altres 6
Nombre d'estudiants matriculats 102
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 51,71
Ràtio demanda de places/oferta 3,43
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 84,21
Fora d'Espanya 5,26
Galicia 2,63
Illes Balears 7,89
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 2,63
Anoia 5,26
Baix Camp -
Baix Empordà 18,42
Barcelonès 2,63
Berguedà 2,63
Fora de Catalunya 15,79
Garrotxa 2,63
Gironès 26,32
Maresme 2,63
Moianès 2,63
Montsià 2,63
Osona -
Pla d’Urgell -
Pla de l’Estany -
Selva 7,89
Vallès Occidental 5,26
Vallès Oriental 2,63
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 31,58
Diplomat o Enginyer Tècnic 2,63
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 15,79
EGB o FP 1r grau 21,05
estudis primaris 15,79
sense estudis -
Altres/ns/nc 13,16
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 30,34
Grup mitjà 29,92
Grup petit 38,42
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[30,45) 5,26
[45,55) 5,26
>55 89,47
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 61,48
Grup mitjà 35,87
Grup petit 2,65
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
Pràctiques altres 0,26
Pràctiques d'aula 35,87
Pràctiques de laboratori 2,4
Teoria 61,48
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
Pràctiques altres 0,29
Pràctiques d'aula 35,98
Pràctiques de laboratori 2,55
Teoria 61,18
Indicador 2016-17
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 86
Lectors 1
Associats 14
Altres 3
Professorat no doctor per categoria
Associats 3
Altres 7
Professorat per categoria
Permanent 1 86
Lectors 1
Associats 17
Altres 10
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 84,62
No doctor 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 11335
Lectors 230
Associats 1445
Altres 200
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats 210
Altres 240
% Hores impartides segons trams de recerca
Amb tram viu 64,75
Amb tram no viu 17,94
Sense tram 17,31
% Hores impartides segons trams de docència
Amb tram viu 80,6
Amb tram no viu 4,06
Sense tram 15,34
Relació estudiants per PDI 1,54
Nombre de professors 114
Nombre de trams de docència estatals 348
Nombre de trams de docència autonòmics 363
Nombre de trams de recerca estatals 205
Nombre de trams de recerca autonòmics 198