Indicadors
 
2016-17
Escola Politècnica Superior
Màster Universitari en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities)
Indicador 2016-17
Nombre de places ofertes de nou accés 40
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 10
Nombre d'estudiants matriculats 11
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 55,64
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 10,83
Grup petit 10,83
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 50
Grup petit 50
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula informàtica 50
Teoria 50
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula informàtica 50
Teoria 50
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 1
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 3
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat 1
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres 5
Distribució segons país de procedència
Argentina 9,09
Espanya 54,55
Grècia 9,09
Jordània 9,09
Oman -
Països Baixos 9,09
Portugal 9,09
Xile -
Indicador 2016-17
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 8
Permanent 2 2
Associats 1
Altres -
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 1
Associats 1
Professorat per categoria
Permanent 1 8
Permanent 2 3
Associats 2
Altres -
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 81,82
No doctor 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 240
Permanent 2 30
Associats 30
Altres -
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 30
Associats 30
% Hores impartides segons trams de recerca
Amb tram viu 65,28
Amb tram no viu 18,06
Sense tram 16,67
% Hores impartides segons trams de docència
Amb tram viu 83,33
Sense tram 16,67
Relació estudiants per PDI 6,8
Nombre de professors 13
Nombre de trams de docència estatals 32
Nombre de trams de docència autonòmics 40
Nombre de trams de recerca estatals 18
Nombre de trams de recerca autonòmics 20
Indicador 2016-17
Nombre d'estudiants matriculats 11
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu 2,83
Taxa de rendiment 0,91
Taxa d’eficiència 0,98
Taxa de graduació en t 0,8
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 10,07
Excel·lent 39,57
Matrícula d'honor 0,72
No presentat 7,19
Notable 41,01
Suspens 1,44
% Notes
Aprovat 10
Excel·lent 40
Matrícula d'honor 0,71
No presentat 7,14
Notable 40,71
Suspens 1,43
Taxa d’abandonament 0,2
Taxa de presentats del primer curs 0,92
Taxa de d'exit 0,99
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100