Indicadors
 
2015-16
Escola Universitària ERAM (centre adscrit)
Grau en Audiovisual i Multimèdia
Indicador 2015-16
Nombre de places ofertes de nou accés 50
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 1,22
Demanda en primera opció 61
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 56
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 94,64
% d'acces en matrícula a setembre 0
Nota de tall PAAU 5,17
Nota de tall FP 5,17
Nota de tall M25 5
% Matriculats provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 40,55
[6,7) 37,79
[7,8) 17,97
[8,9) 3,23
[9,10] 0,46
% Matriculats provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 15,38
[6,7) 46,15
[7,8) 30,77
[8,9) 7,69
% Matriculats provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[6,7) -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 78,57
CFGS, FP2 o assimilats 8,93
Titulats universitaris o assimilats -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys -
Altres 12,5
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 44
CFGS, FP2 o assimilats 5
Titulats universitaris o assimilats -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys -
Altres 7
Nombre d'estudiants matriculats 245
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 48,86
Ràtio demanda de places/oferta 2,54
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Aragó 1,79
Catalunya 91,07
Fora d'Espanya -
Illes Balears 3,57
Navarra 1,79
València 1,79
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp -
Alt Empordà 14,29
Alt Urgell -
Anoia -
Bages 7,14
Baix Camp 1,79
Baix Empordà 16,07
Baix Llobregat -
Barcelonès 1,79
Berguedà -
Conca de Barberà -
Fora de Catalunya 8,93
Garraf -
Garrotxa 3,57
Gironès 10,71
Maresme 5,36
Montsià 1,79
Noguera -
Osona 5,36
Pla de l’Estany 1,79
Segarra -
Segrià 1,79
Selva 16,07
Tarragonès -
Vallès Occidental 3,57
Vallès Oriental -
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 21,43
Diplomat o Enginyer Tècnic 7,14
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 17,86
EGB o FP 1r grau 33,93
estudis primaris 10,71
sense estudis -
Altres/ns/nc 8,93
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 42,34
Grup mitjà 32,07
Grup petit 24,72
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) -
[30,45) 1,79
[45,55) 7,14
>55 91,07
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 47,16
Grup mitjà 28,41
Grup petit 24,43
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Aprenentatge basat en problemes 0,85
Gran grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
Pràctiques altres 4,83
Pràctiques d'aula 28,41
Pràctiques d'aula informàtica 8,81
Pràctiques de sortides 1,14
Pràctiques externes 3,41
Pràctiques integrades teoria 1,14
Teoria 47,16
Treball fi de grau 4,26
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Aprenentatge basat en problemes 1,15
Gran grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
Pràctiques altres 4,6
Pràctiques d'aula 22,22
Pràctiques d'aula informàtica 6,51
Pràctiques de sortides 0,77
Pràctiques externes 3,83
Pràctiques integrades teoria 0,77
Teoria 54,41
Treball fi de grau 5,75