Indicadors
 
2016-17
Escola Universitària ERAM (centre adscrit)
Grau en Audiovisual i Multimèdia
Indicador 2016-17
Nombre de places ofertes de nou accés 50
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 1,46
Demanda en primera opció 73
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 63
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 95,24
% d'acces en matrícula a setembre 0
Nota de tall PAAU 5,66
Nota de tall FP 5,66
Nota de tall M25 5
% Matriculats provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 29,46
[6,7) 41,07
[7,8) 23,66
[8,9) 4,91
[9,10] 0,89
% Matriculats provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 14,81
[6,7) 37,04
[7,8) 37,04
[8,9) 11,11
% Matriculats provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[6,7) -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 85,71
CFGS, FP2 o assimilats 11,11
Titulats universitaris o assimilats -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys -
Altres 3,17
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 54
CFGS, FP2 o assimilats 7
Titulats universitaris o assimilats -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys -
Altres 2
Nombre d'estudiants matriculats 260
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 48,75
Ràtio demanda de places/oferta 3,52
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Aragó -
Castella i lleó 1,59
Catalunya 93,65
Fora d'Espanya -
Illes Balears 4,76
Navarra -
València -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp -
Alt Empordà 12,7
Alt Urgell -
Anoia 1,59
Bages 3,17
Baix Camp -
Baix Empordà 11,11
Baix Llobregat -
Barcelonès 6,35
Berguedà 3,17
Conca de Barberà -
Fora de Catalunya 6,35
Garraf 1,59
Garrotxa 1,59
Gironès 19,05
Maresme 4,76
Moianès 1,59
Montsià -
Noguera -
Osona 7,94
Pla de l’Estany 1,59
Segarra -
Segrià 1,59
Selva 6,35
Tarragonès 1,59
Vallès Occidental 1,59
Vallès Oriental 6,35
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 19,05
Diplomat o Enginyer Tècnic 6,35
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 12,7
EGB o FP 1r grau 26,98
estudis primaris 14,29
sense estudis 1,59
Altres/ns/nc 19,05
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 46,3
Grup mitjà 32,82
Grup petit 30,27
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) -
[30,45) -
[45,55) 6,35
>55 93,65
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 45,2
Grup mitjà 33,05
Grup petit 21,75
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Aprenentatge basat en problemes 0,85
Gran grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
Pràctiques altres 4,24
Pràctiques d'aula 33,05
Pràctiques d'aula informàtica 6,78
Pràctiques de sortides 1,13
Pràctiques externes 3,39
Pràctiques integrades teoria 1,13
Teoria 45,2
Treball fi de grau 4,24
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Aprenentatge basat en problemes 1,15
Gran grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
Pràctiques altres 4,6
Pràctiques d'aula 25,29
Pràctiques d'aula informàtica 5,36
Pràctiques de sortides 0,77
Pràctiques externes 3,83
Pràctiques integrades teoria 0,77
Teoria 52,49
Treball fi de grau 5,75