Indicadors
 
2015-16
Escola Universitària ERAM (centre adscrit)
Grau en Arts Escèniques
Indicador 2015-16
Nombre de places ofertes de nou accés 40
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,4
Demanda en primera opció 16
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 20
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 95
% d'acces en matrícula a setembre 25
Nota de tall PAAU 5
Nota de tall FP 5
Nota de tall M25 5
% Matriculats provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 36,67
[6,7) 23,33
[7,8) 26,67
[8,9) 13,33
% Matriculats provinents de FP per intervals de nota d’accés
% Matriculats provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[7,8) 100
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 80
Titulats universitaris o assimilats -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 10
Altres 10
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 16
Titulats universitaris o assimilats -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 2
Altres 2
Nombre d'estudiants matriculats 32
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 58,16
Ràtio demanda de places/oferta 1,2
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Astúries -
Catalunya 100
Illes Balears -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 15
Baix Camp -
Baix Empordà 15
Barcelonès -
Fora de Catalunya -
Garraf -
Garrotxa 5
Gironès 20
Maresme 10
Montsià -
Noguera -
Osona 10
Pla de l’Estany -
Selva 10
Vallès Occidental 10
Vallès Oriental 5
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 35
Diplomat o Enginyer Tècnic 5
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 15
EGB o FP 1r grau 20
estudis primaris 15
Altres/ns/nc 10
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 15,57
Grup mitjà 15
Grup petit 14,43
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[30,45) 10
[45,55) 10
>55 80
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 35,43
Grup mitjà 29,92
Grup petit 34,65
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres 18,9
Pràctiques d'aula 29,92
Pràctiques integrades teoria 15,75
Teoria 35,43
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres 20
Pràctiques d'aula 31,67
Pràctiques integrades teoria 10,83
Teoria 37,5