Indicadors
 
2016-17
Escola Universitària ERAM (centre adscrit)
Grau en Arts Escèniques
Indicador 2016-17
Nombre de places ofertes de nou accés 40
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,65
Demanda en primera opció 26
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 34
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100
% d'acces en matrícula a setembre 29,41
Nota de tall PAAU 5
Nota de tall FP 5
Nota de tall M25 5
% Matriculats provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 32,26
[6,7) 33,87
[7,8) 20,97
[8,9) 12,9
% Matriculats provinents de FP per intervals de nota d’accés
% Matriculats provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[7,8) 100
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 85,29
Titulats universitaris o assimilats -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys -
Altres 14,71
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 29
Titulats universitaris o assimilats -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys -
Altres 5
Nombre d'estudiants matriculats 63
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60,97
Ràtio demanda de places/oferta 1,75
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Astúries -
Catalunya 91,18
Illes Balears 5,88
València 2,94
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 11,76
Baix Camp -
Baix Empordà 11,76
Barcelonès 8,82
Fora de Catalunya 8,82
Garraf -
Garrotxa 5,88
Gironès 17,65
Maresme 11,76
Montsià -
Noguera -
Osona 5,88
Pla de l’Estany 2,94
Selva 8,82
Vallès Occidental 5,88
Vallès Oriental -
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 29,41
Diplomat o Enginyer Tècnic -
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 17,65
EGB o FP 1r grau 26,47
estudis primaris 5,88
sense estudis 2,94
Altres/ns/nc 17,65
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 21,35
Grup mitjà 17,33
Grup petit 20,89
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[30,45) -
[45,55) -
>55 100
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 29,95
Grup mitjà 41,12
Grup petit 28,93
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres 17,77
Pràctiques d'aula 41,12
Pràctiques de sortides 1,02
Pràctiques integrades teoria 10,15
Teoria 29,95
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres 18,82
Pràctiques d'aula 41,4
Pràctiques de sortides 1,08
Pràctiques integrades teoria 6,99
Teoria 31,72