Indicadors
 
2016-17
Centre d'Estudis de Postgrau (Centre adscrit)
Màster Universitari en Sostenibilitat i Gestió de l'Edificació en el Sector Turístic
Indicador 2016-17
Nombre de places ofertes de nou accés 40
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés -
Nombre d'estudiants matriculats -
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant -
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup -
Grup mitjà -
Grup petit -
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres -
Pràctiques d'aula -
Pràctiques d'aula informàtica -
Pràctiques de sortides -
Teoria -
Treball fi de màster -
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres -
Pràctiques d'aula -
Pràctiques d'aula informàtica -
Pràctiques de sortides -
Teoria -
Treball fi de màster -
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona -
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC -
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat -
Distribució segons país de procedència
Espanya -