Indicadors
 
2015-16
Centre d'Estudis de Postgrau (Centre adscrit)
Màster Universitari en Sostenibilitat i Gestió de l'Edificació en el Sector Turístic
Indicador 2015-16
Nombre de places ofertes de nou accés 40
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 22
Nombre d'estudiants matriculats 22
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 51,14
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 18
Grup mitjà 16
Grup petit 18,29
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 30
Grup mitjà 18,33
Grup petit 51,67
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres 15
Pràctiques d'aula 18,33
Pràctiques d'aula informàtica 9,17
Pràctiques de sortides 2,5
Teoria 30
Treball fi de màster 25
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres 15
Pràctiques d'aula 18,33
Pràctiques d'aula informàtica 9,17
Pràctiques de sortides 2,5
Teoria 30
Treball fi de màster 25
Distribució per titulació d'accés
ARQUITECTURA 4,55
ARQUITECTURA TECNICA 50
CIENCIES AMBIENTALS 4,55
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS 4,55
QUIMICA 4,55
Distribució segons país de procedència
Espanya 100