Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Màster Universitari en Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia/Business Innovation and Technology Management, pla d'estudis de 2007

 

 

Dades generals


Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

Crèdits

G

D

3501MO0042

Dinàmica de les organitzacions

OB

3,00

A

2

3501MO0085

Innovació en el sistema de producció

To know all the things related with new technologies in manufacturing processes. Explain the aided systems used in different steps of the product life cycle. Understand the integration between processes and production. Explain the modern technologies in production. Know concepts of CAD/CAM/CAE. Process planning and production planning and control, its integration: (CAPP&PPC). The description about flexible manufacturing and integrated manufacturing. The informatics systems like the optimal tool to help the integration in the different steps in product life cycle. The Flexible manufacturing management and production

OB

4,50

A

1

3501MO0671

Gestió de qualitat

This course introduces students to several Quality and Environmental Management approaches that are being increasingly used worldwide, including many associated tools, techniques and systems. The course is divided in the two main subjects, Quality Management and Corporate Environmental Management. The first subject is also divided in three parts. Part 1 discuses the traditional managerial paradigm and why it is being replaced with QM and other new approaches, as well as the research in the QM field. Part 2 addresses practical issues related to QM standards, their implementation and integration (ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 10002: 2004, ISO 10020,…). Part 3 is focused on Total Quality Management and the related models (EFQM, …). The second main subject is divided in two parts. Part 4 examines the general context of environmental management by considering the main drivers towards environmentalism and links between strategic management, competitiveness and environmental performance. Part 5 looks at the tools of corporate environmental management.

OB

4,50

A

2

3501MO0672

Gestió de la innovació a les empreses

OB

3,00

A

2

3501MO0017

Aspectes legals de la innovació

OP

3,00

A

2

3501MO0019

Avaluació tecnològica

OP

3,00

A

2

3501MO0046

Economia digital i indústries en xarxa

OP

3,00

A

2

3501MO0054

Enginyeria del producte i del procés

OP

3,00

A

2

3501MO0057

Estratègia tecnològica i competitivitat

OP

3,00

A

2

3501MO0076

Gestió del coneixement

OP

3,00

A

2

3501MO0133

Planificació de l'empresa estesa

Empresa Estesa representa el concepte que l'empresa ha de comptar amb els seu entorn i principalemnt amb els sesu proveïdors i els seus clients. Un punt clau és l'anàlisi de dos fluxos: el de materials o producte i el d'informació; el primer engloba des de l'aprovisionament de matèries primeres fins als lliurement dels productes acabats i el segon des dels consumidors fins als proveïdors a través dels sistemes de producció. Ús de les eines i tècniques per analitzar els fluxos i fer plans d'aprovisionament i producció. L'èxit de l'empresa estesa depèn de si tots els components de la cadena tenen la informació que necessiten per fer els negocis de forma efectiva

OP

3,00

A

2

3501MO0674

Governança empresarial

Corporacions. Separació de la propietat i la direcció. Mecanismes de control. Compensació dels executius i dels representants dels accionistes. Accionariat institucional. Tradicions de govern corporatiu a diferents països: Estats Units, Alemanya, Japó.

OP

3,00

A

2

3501MO0676

Tècniques de gestió de la informació

Conèixer els mètodes i les tècniques que assisteixen en la gestió de la informació dins de l’ empresa o un determinat entorn. Dins del qual s’inclouen mètodes per identificar, estructurar, modelar y gestionar la informació. També es considerarà la informació que prové del coneixement i que s’empra per prendre decisions estratègiques i importants. Entendre les diferencies entre un ‘Sistema de gestió de la informació’ i un ‘Sistema de informació. Aprendre totes les etapes per desenvolupar un sistema de informació específic que permeti la futura implementació d’un sistema expert basat en coneixement

OP

3,00

A

2

3501MO0677

Aspectes teòrics i metodològics de la innovació i de l'R+D

OP

3,00

A

2

3501MO0147

Projecte de màster / Treball de recerca

PF

15,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

3501MO0690

Mecanismes alternatius de resolució de conflictes

3,00

A

2

3501MO1135

Economia de l'organització

Description: This course introduces a framework and a set of tools for formulating successful strategies, where success for firms is considered in terms of creating shareholder value. The strategy of a firm is the set of decisions it makes concerning how it will achieve superior performance, and hence create value for shareholders. The objective is to identify and analyze the sources of profitability available to the firm and develop strategies to access these sources of profitability. Strategy is, thus, a link between the firm and its business environment. This implies that there are two primary areas of analysis: the external industry environment of the firm - its industry- and the internal environment of the firm - in particular, the resources and capabilities that the firm possesses. A central theme in the course is the analysis of competitive advantage. Superior performance is primarily the result of building sustainable competitive advantage, which is achieved through deploying internal resources and capabilities to exploit the key success factors within the firm’s industry environment. We will analyze the potential for competitive advantage and design strategies that can build comparative advantage. Thus, the essence of the overall framework is to address the development and management of internal resources and capabilities in relation to the external environment, to achieve competitive advantage. General Outcomes: - To improve analytical thinking, strategic thinking and economic reasoning. - To improve oral and written communication. - To improve research capabilities. Specific Outcomes: - To understand the principal concepts, frameworks and techniques of strategic management. - To use this theory and tools to understand the reasons for good or bad performance by a firm. - To use this theory and tools to generate strategy options, assess these options and select the most appropiate strategy. - To develop the capacity to view business pro

3,00

A

2

3501MO1199

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional

1,00

A

1

3501MO1864

Organització de productes

3,00

A

2

3501MO1865

Tecnologies innovadores de fabricació

3,00

A

2

3501MO1866

Tecnologies additives en biomedicina

3,00

A

2